XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ EB-5 TRONG QUÝ I & III/2019

RSCC – Gần đây, Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ (IIUSA) đã nhận được số liệu thống kê cụ thể theo quốc gia về đơn I-526 trong Quý I và III năm tài chính 2019.  

Dựa vào dữ liệu thống kê này, IIUSA đã công bố bản báo cáo phân tích xu hướng thị trường nhà đầu tư EB-5 mới nhất trên toàn cầu, bao gồm nhu cầu mới nhất về visa EB-5 ở các thị trường khác nhau, xét duyệt đơn I-526 theo quốc gia của nhà đầu tư, tỷ lệ chấp thuận trung bình đơn I-526 của các nhà đầu tư đến từ các quốc gia khác nhau. Các điểm chính của báo cáo như sau:

    • Ấn Độ đã trở thành thị trường EB-5 lớn nhất với số lượng hồ sơ I-526 cao nhất trong Quý I và III/2019. Trong khoảng thời gian này, số lượng đơn I-526 của các nhà đầu tư Ấn Độ nhiều hơn gấp đôi so với Trung Quốc.

    • Số lượng hồ sơ đơn I-526 từ Trung Quốc và Việt Nam trong năm tài chính 2019 (Quý I và III) đã giảm lần lượt 76% và 42% so với năm 2018. Điều này cho thấy tác động của việc thụ lý visa ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc giảm nhu cầu visa EB-5 ở các nước đang bị tồn đọng hồ sơ.
    • Các thị trường EB-5 “mới nổi” như Argentina, Nam Phi, Nigeria, Columbia và Ai Cập đã tăng trưởng hơn 50% trong giai đoạn 2018-2019.

    • USCIS đã xét duyệt đơn I-526 ít hơn 56% trong Quý I và III/2019. Tuy nhiên, việc giảm năng suất thụ lý đơn I-526 nhìn chung đã có tác động khác nhau lên các trường hợp nộp đơn I-526 bởi các nhà đầu tư từ các quốc gia khác nhau. Cụ thể, theo phân tích của IIUSA, việc xét duyệt đơn I-526 của các nhà đầu tư Trung Quốc đã sụt giảm rất nhiều trong thời gian năm 2018-2019, trong khi USCIS đã xử lý số lượng đơn I-526 cao hơn đối với hồ sơ đến từ một số quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc… trong Quý I và III /2019.
    • Cũng trong khoảng thời gian này, các nhà đầu tư EB-5 đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Nam Phi đã có tỷ lệ chấp thuận cao nhất khi so sánh với các thị trường EB-5 hàng đầu khác; trong khi tỷ lệ chấp thuận đối với các nhà đầu tư ở Trung Quốc và Mexico thấp hơn mức trung bình của toàn thế giới trong năm tài chính 2019.

Related News

error: Content is protected !!