USCIS THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CẨM NANG PHÙ HỢP VỚI NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CHƯƠNG TRÌNH EB-5

RSCC – Sở Di Trú Mỹ (USCIS) đang điều chỉnh hướng dẫn thực hiện chính sách trong Cẩm nang Thi hành chính sách của USCIS cho phù hợp với những sửa đổi của chương trình đầu tư nhập cư EB-5, đã công bố ngày 24/07/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 21/11/2019.

Như chúng ta đã biết, khi tham gia chương trình EB-5, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin cấp visa định cư khi đầu tư số tiền theo quy định vào một doanh nghiệp thương mại mới ở Mỹ và đáp ứng đủ số việc làm tạo ra theo yêu cầu của USCIS. Ngày 24/07/2019, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã công bố những sửa đổi luật và cải cách chương trình đầu tư nhập cư EB-5. Những sửa đổi, cải cách quan trọng và được quan tâm nhất đó là: tăng mức đầu tư tối thiểu do tình hình lạm phát, sửa đổi cách chỉ định vùng ưu tiên phát triển (TEA) và làm rõ thủ tục gỡ bỏ điều kiện tình trạng cư trú của USCIS.

Những cập nhật trong Phần 6 và 7 của Cẩm nang Thi hành chính sách của USCIS bắt buộc phải phù hợp với các quy định đã được sửa đổi này. Những hướng dẫn chính sách này sẽ được áp dụng và thay thế các hướng dẫn đã có trước đó.

CHÍNH SÁCH CẬP NHẬT NỔI BẬT

Phần 6, Mục G: Nhà đầu tư

  • Thay đổi số tiền đầu tư tối thiểu: 1,8 triệu USD khi đầu tư không thuộc vùng TEA và 900.000 USD đối với đầu tư thuộc vùng TEA, áp dụng đối với các hồ sơ nộp lên USCIS kể từ ngày hiệu lực của sửa đổi.
  • Quy định rõ định nghĩa của vùng nông thôn.
  • Giải thích phương pháp chỉ định khu vực thất nghiệp cao mới đối với các hồ sơ nộp kể từ ngày hiệu lực của sửa đổi, bao gồm loại trừ chức năng của chính quyền bang chỉ định vùng địa lý và chính trị thuộc vùng thất nghiệp cao.
  • Cập nhật hướng dẫn về sự ràng buộc trong quản lý của doanh nghiệp thương mại mới để liệt kê thêm các yêu cầu về chứng từ mới.
  • Bổ sung phần giải thích Ngày ưu tiên rằng ngày ưu tiên của đơn xin nhập cư theo diện đầu tư đã phê duyệt trước đó thường có thể áp dụng cho những hồ sơ sau đó của nhà đầu tư nộp lên USCIS kể từ ngày 21/11/2019.
  • Làm rõ hơn một số thay đổi nhất định tuân theo luật chứng khoán là không cần thiết.

Phần 7, Mục A: Thủ tục và chính sách điều chỉnh tình trạng

  • Bổ sung phần Ngày ưu tiên: ngày ưu tiên của đơn xin nhập cư theo diện đầu tư đã phê duyệt trước đó thường có thể áp dụng cho những hồ sơ sau đó của nhà đầu tư nộp lên USCIS kể từ ngày 21/11/2019.
  • Làm rõ trong trường hợp nào thì ngày ưu tiên không thể được bảo lưu hoặc chuyển nhượng cho bất cứ hồ sơ xin nhập cư theo diện đầu tư sau này của nhà đầu tư.

(Nguồn: USCIS)

Related News

error: Content is protected !!