XỬ LÝ ĐƠN I-526: USCIS NGƯNG ÁP DỤNG XÉT DUYỆT THEO THỨ TỰ NỘP ĐƠN

RSCC –  Cuối tháng 01/2020, Sở Di Trú Mỹ – USCIS đã ra thông báo ngừng áp dụng hình thức xét duyệt đơn I-526 (đơn thỉnh cầu thẻ xanh dành cho nhà đầu tư nước ngoài) theo thứ tự nộp đơn “first in, first out”, thay vào đó USCIS sẽ xét duyệt dựa vào visa có sẵn (visa availability) kể từ ngày 31/03/2020.

Trước đó, các quy trình xét duyệt của USCIS đều căn cứ vào thứ tự nhận đơn, tức là đơn nào nộp trước sẽ được ưu tiên xét duyệt trước. Quy trình xét duyệt như vậy luôn bị nghi vấn về tính khả thi đối với đơn I-526, vì chính sách bảo lưu của USCIS đối với các hồ sơ được phê duyệt trước khi được xử lý lại mâu thuẫn với quy trình “first in, first out”

Các tuyên bố trước đây của USCIS cũng chỉ ra rằng quy trình làm việc nội bộ USCIS là xử lý nhóm hồ sơ theo dự án đầu tư, và USCIS đã thừa nhận rằng việc này cũng gây ra không ít khó khăn cho chính họ trong việc thống nhất cách xét duyệt hồ sơ theo hình thức “first in, first out”. Trên thực tế, không có một lý do nhất quán nào đối với thứ tự xử lý đơn I-526, điều này dẫn đến trước đó có một vài chuyên gia trong ngành ủng hộ việc thay đổi hình thức thụ lý để bảo vệ trẻ em khỏi bị quá tuổi phụ thuộc. 

Trong thông báo, USCIS cho biết quyết định thay đổi này cũng phù hợp với quy trình xét duyệt đơn I-130 (đơn bảo lãnh cho thân nhân). Khi thụ lý đơn I-130, USCIS sẽ ưu tiên cho các hồ sơ khi visa có sẵn cho người được bảo lãnh. Điều này một phần là do trước đây một số công dân là người được bảo lãnh của đơn I-130 có thời gian chờ cấp visa khá dài do nhu cầu cao của nhập cư theo diện gia đình. Ví dụ, visa nhập cư theo diện gia đình số 1 đối với công dân đến từ Mexico trong bản tin visa tháng 02/2020 có sẵn để cấp cho những hồ sơ có ngày ưu tiên vào hoặc trước ngày 22/08/1997.

Kết quả ưu tiên xử lý đơn I-526 theo tình trạng sẵn có visa (tình trạng không sẵn visa được xem là “tồn đọng”) có thể khiến thời gian xử lý đơn I-526 kéo dài hơn đối với các quốc gia hiện đang có hồ sơ tồn đọng như Ấn Độ, Trung Quốc đại lục và Việt Nam. Trong khi một số người nghĩ điều này không có lợi nhưng thực ra cách thức xử lý mới này sẽ hơn ích hơn là không. Đối với nhiều đương đơn từ các quốc gia đang tồn đọng hồ sơ, thời gian xử lý đơn I-526 phần lớn không có ảnh hưởng trừ khi đương đơn có con phụ thuộc sắp 21 tuổi, trong trường hợp này, cách thức xử lý mới có thể cực kỳ hữu ích.

Tóm lại, thời gian thụ lý đơn I-526 trong bao lâu là yếu tố quan trọng khi áp dụng Đạo luật Bảo vệ tình trạng trẻ em (Child Status Protection Act – CSPA). CSPA cho phép khoảng thời gian đơn I-526 đang chờ xử lý tại USCIS được trừ vào tuổi sinh học của trẻ khi xác định liệu đứa trẻ đó vẫn có thể được xem là một người phụ thuộc vào đương đơn hay không (trẻ em trên 21 tuổi thường không được xem là người phụ thuộc). Theo cách này, CSPA bảo vệ trẻ em đi kèm không bị quá tuổi trong thời gian đơn I-526 đang chờ xử lý tại USCIS. Tuy nhiên, CSPA không bảo vệ một đứa trẻ là người thụ hưởng đơn I-526 đã được chấp thuận nhưng chưa có visa. Trường hợp visa chưa có sẵn để cấp cho đương đơn và thành viên đi kèm do tình trạng tồn đọng visa, tuổi của đứa trẻ trong gia đình sẽ tiếp tục tăng lên, dẫn đến việc đứa trẻ có thể bị quá tuổi và không được cấp visa.

Hiện tại USCIS đang ưu tiên xử lý đơn I-526 của các đương đơn đến từ các quốc gia không bị ảnh hưởng bởi sự tồn đọng hồ sơ và tình trạng không có sẵn visa, do đó hồ sơ từ các quốc gia bị tồn đọng hồ sơ và không có sẵn visa sẽ có thời gian chờ xét duyệt lâu hơn. Cho nên, bất kỳ đứa trẻ phụ thuộc nào trong hồ sơ sẽ được CPSA bảo vệ không bị quá tuổi. Về lý thuyết, nếu có sự liên kết chặt chẽ giữa thời gian xử lý đơn I-526 và visa sẵn có của USCIS, ngay khi đơn I-526 được chấp thuận và visa có sẵn để cấp, CSPA có thể được áp dụng để trừ đi thời gian xử lý đơn I-526 kéo dài từ tuổi của người phụ thuộc, đương đơn và tất cả những người phụ thuộc sẽ nhận được visa nhập cư cùng nhau.

Vào lúc 11h sáng ngày 13/03/2020 (EST), USCIS sẽ tổ chức một buổi trưng cầu dân ý để cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của công chúng về những thay đổi trong việc quản lý các đơn I-526 tồn đọng. Tại thời điểm đó sẽ có nhiều giải thích được làm rõ, đặc biệt có liên quan đến các bảng biểu được Bộ Ngoại giao Mỹ sử dụng để xác định visa có sẵn.

Tháng 10/2015, DOS đã bổ sung một bảng biểu thứ 2 có tên “Ngày nộp đơn” (Dates of Filing) trong bản tin visa hàng tháng nhằm cung cấp ngày nộp đơn sớm hơn cho các đơn điều chỉnh tình trạng. Ngày nộp đơn này chỉ có thể sử dụng nếu USCIS đồng ý chấp thuận đơn điều chỉnh trạng thái. Theo truyền thống, bảng biểu duy nhất trên bản tin visa là “Ngày đáo hạn” (Final Action Dates), thể hiện ngày giới hạn xác định việc đơn điều chỉnh trạng thái và đơn xin visa nhập cư có thể được cấp.

Thực tế, sự tồn tại của hai bảng biểu này cho phép những người thụ hưởng đơn I-526 đã được chấp thuận đang có mặt tại Mỹ trong tình trạng visa tạm thời được nộp đơn điều chỉnh tình trạng. Nộp đơn điều chỉnh tình trạng có thể giúp đương đơn nhận được Giấy phép làm việc (EAD) và Giấy phép đi lại (cấp tạm). Đây thực sự là một lợi ích quan trọng đối với những người thụ hưởng đơn I-526 đã được phê duyệt ở Mỹ có tình trạng visa tạm thời khác sắp hết hạn và những người cần giấy phép hợp lệ để sống và làm việc tại Mỹ.

Sự tồn tại của hai bảng biểu này trên bản tin visa cũng đặt ra vấn đề rằng USCIS sẽ sử dụng biểu đồ nào khi ưu tiên xử lý các đơn I-526 theo tình trạng visa. Có thể có sự khác biệt đáng kể giữa bảng biểu “Ngày nộp đơn”“Ngày đáo hạn” được liệt kê trong bản tin visa. Ví dụ, trong bản tin visa tháng 02/2020, “Ngày đáo hạn” của Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam đang bị thụt lùi và không có sẵn visa ngay lập tức. Tuy nhiên, “Ngày nộp đơn” của Ấn Độ và Việt Nam là hiện tại và người thụ hưởng là công dân của 2 quốc gia này có đơn I-526 đã được phê duyệt có thể nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái. Do đó, những người thụ hưởng đến từ Ấn Độ và Việt Nam đang có mặt ở Mỹ có thể tận dụng ưu thế từ “Ngày nộp đơn” để thời gian xử lý đơn I-526 được nhanh hơn, trong khi đó những thụ hưởng là công dân Ấn Độ và Việt Nam đang ở ngoài nước Mỹ tuân theo “Ngày đáo hạn” sẽ có thời gian xét duyệt I-526 chậm hơn.

Related News

error: Content is protected !!