SỞ DI TRÚ MỸ CHO PHÉP ĐƯƠNG ĐƠN THEO DIỆN VIỆC LÀM ÁP DỤNG “NGÀY TIẾP NHẬN ĐƠN” TRONG THÁNG 10/2019

RSCC – Theo cập nhật mới nhất từ website chính thức, Sở Di Trú và Nhập Tịch Mỹ (USCIS) thông báo cho phép đương đơn theo diện việc làm (bao gồm EB-5) áp dụng “Ngày tiếp nhận đơn” (Date for Filing) từ bản tin visa tháng 10/2019 khi nộp đơn chuyển đổi trạng thái cư trú (Adjustment of status – AOS) lên USCIS trong suốt tháng 10 này.

“Đối với hồ sơ nộp theo diện việc làm:

Bạn phải sử dụng bảng “Ngày tiếp nhận đơn” trong bản tin visa tháng 10/2019 của Bộ Ngoại giao.

Bởi vì Việt Nam không được liệt kê trong bảng này nên các đương đơn Việt Nam nộp đơn chuyển đổi sẽ sử dụng ngày tiếp nhận đơn áp dụng cho “Các khu vực không được liệt kê” (All Chargeability Areas Except Those Listed).”

(Trích từ website của USCIS)

Từ trước đến nay, USCIS thường không chấp nhận “Ngày tiếp nhận đơn” và yêu cầu đơn xin nhập cư theo diện việc làm phải được nộp dựa vào “Ngày thụ lý đơn” (Date for Final Action) trên bản tin visa.

Do tình trạng đăng ký visa EB-5 vượt trội, “Ngày thụ lý đơn” thường chậm hơn “Ngày tiếp nhận đơn”. Trong bản tin visa tháng 10/2019, “Ngày thụ lý đơn” đối với các đương đơn EB-5 từ Trung Quốc là 22/10/2014, trong khi “Ngày tiếp nhận đơn” áp dụng cho các đương đơn này là 01/01/2015. Ngoài ra, “Ngày thụ lý đơn” đối với đương đơn Việt Nam và Ấn Độ lần lượt là 06/10/2015 và 17/11/2017 trong khi “Ngày tiếp nhận đơn” của các đương đơn này là “hiện tại”.

Kể từ 01/10/2019, những đương đơn EB-5 từ 3 quốc gia: Trung Quốc, Việt Nam hoặc Ấn Độ đủ điều kiện nộp đơn chuyển đổi trạng thái cư trú và có ngày ưu tiên sớm hơn “Ngày tiếp nhận đơn” trên bản tin visa của tháng này sẽ đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo trong quá trình nhập cư.

Ngày thụ lý đơn đối với diện việc làm – Bản tin visa tháng 10/2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Ngày tiếp nhận đơn đối với diện việc làm – Bản tin visa tháng 10/2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Related News

error: Content is protected !!