TỶ LỆ CHẤP THUẬN ĐƠN I-526 & I-829 TĂNG CAO TRONG QUÝ I/2021

RSCC – USCIS đã công bố dữ liệu báo cáo thống kê của các loại đơn xin nhập cư trong quý I năm tài chính 2021 (từ ngày 01/10 – 31/12/2020). Chương trình đầu tư định cư EB-5 đã có tỷ lệ phê duyệt đơn I-526 và I-829 tăng cao trong thời gian này. 

Dưới đây là tóm tắt dữ liệu thống kê về số lượng đơn đã nộp, xét duyệt và tồn đọng tại USCIS trong quý I/2021.

Đơn I-526

USCIS không công bố chính xác số lượng đơn I-526 đã nộp trong quý I/2021. Cũng trong thời gian này, đã có tổng cộng 1.123 đơn được xét duyệt, giảm nhẹ so với Quý IV/2020 (1.140 đơn). Tuy nhiên, tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526 đã tăng cao hơn 10%, từ 79% trong Quý IV/2020 lên 89% trong Quý I/2021. 

Tính đến hết 31/12/2020 (tức là hết quý I/2021), vẫn còn hơn 13.746 đơn I-526 chưa được thụ lý đang còn tồn đọng tại USCIS, giảm hơn 1.300 đơn so với quý IV/2020. 

Đơn I-829

Trong Quý I/2021 chỉ có 205 nhà đầu tư EB-5 nộp đơn I-829, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước khi lượng hồ sơ I-829 đạt mức cao kỷ lục trong Quý I/2020. USCIS đã xét duyệt tổng cộng 685 đơn I-829, giảm 14% so với quý trước đó nhưng lại tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526 đạt mức 94% trong Quý I/2021. Nhìn chung, tỷ lệ phê duyệt đơn I-829 vẫn luôn duy trì trên mức 90% kể từ Quý IV/2018.

Dữ liệu đơn I-829 đã nộp và xét duyệt từ năm 2014 -2021

Tính đến hết Quý I/2021, vẫn còn 9.894 đơn I-829 đang còn chờ thụ lý tại USCIS. Dựa trên tỷ lệ xét duyệt hiện tại (trung bình 227 đơn/tháng) thì dự kiến mất gần 3,6 năm để USCIS giải quyết số lượng đơn I-829 hiện đang tồn đọng này.

Related News

error: Content is protected !!