TÓM TẮT DỰ LUẬT S.2778 CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ NHẬP CƯ – SỰ CHUYỂN MÌNH CỦA NGÀNH EB-5

RSCC – Vào tuần đầu tháng 11/2019, Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Đảng Cộng Hòa – Nam Dakota), Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Tư pháp Lindsey Graham (Đảng Cộng Hòa – Nam Carolina) và Thượng nghị sĩ John Cornyn (Đảng Cộng Hòa – Texas) đã trình lên Quốc Hội Mỹ dự luật EB-5 toàn diện có số hiệu S.2778, được đặt tên là “Luật cải cách chương trình đầu tư nhập cư”. Dự luật này sẽ xem xét lại toàn bộ chương trình đầu tư trung tâm vùng EB-5 với thời gian hoạt động kéo dài thêm 6 năm, tức là đến ngày 30/09/2025.

Luật sư Carolyn Lee – Giám đốc hãng luật Carolyn Lee PLLC và Chủ tịch Ủy ban EB-5 quốc gia của Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ (AILA) đã đưa ra bản tóm tắt từng phần của dự luật.

Phần 1: Tên gọi của dự luật và mục lục

Phần 2: Đầu tư tạo việc làm cho người Mỹ 

Đây được xem là phần quan trọng nhất, chiếm 70 trang trong tổng số 87 trang của dự luật, nhằm định hình lại chương trình đầu tư trung tâm vùng EB-5. Dưới đây là 10 điểm nổi bật:

1. Số tiền đầu tư sẽ là 1 triệu USD khi đầu tư vào vùng TEA

2. 1,1 triệu USD khi đầu tư ngoài vùng TEA

3. 30% visa mỗi năm (khoảng 3.000 visa) dành riêng cho vùng TEA, một nửa cho vùng TEA ở khu vực nông thôn.

4. Định nghĩa các vùng TEA mới sẽ thay thế cho vùng thất nghiệp cao có cơ hội phát triển

5. Cải cách toàn diện bao gồm báo cáo, chứng nhận và xử phạt trung tâm vùng được chú trọng hơn.

6. Các yêu cầu mới về nguồn vốn đầu tư hợp pháp bao gồm những hạn chế của nguồn vốn cho tặng và vay mượn.

7. Phí DHS mới bao gồm $50,000/đơn.

8. Các hạn chế mới khi xem xét về mặt tư pháp.

9. Giảm bớt hạn chế đối với các nhà đầu tư thuộc các các trung tâm vùng không còn hoạt động.

10. Giảm bớt hạn chế đối với các nhà đầu tư và gia đình đang chịu ảnh hưởng của tình trạng tồn đọng visa.

Phần 3: Tính minh bạch 

Phần này làm rõ sự giao tiếp trong mức cho phép giữa các công chức USCIS và các bên liên quan. 

Phần 4: Xử lý thời gian vì mục đích nhập tịch

Nhằm mục đích làm rõ thời gian cư trú có điều kiện của nhà đầu tư được tính vào thời gian cư trú theo yêu cầu để nhập tịch.

Phần 5: Nộp đồng thời đơn xin nhập cư diện EB-5 và đơn xin chuyển đổi tình trạng cư trú

Phần này sẽ làm rõ sự phù hợp giữa đơn EB-5 và các đơn xin visa của những diện việc làm khác nhằm cho phép việc xét duyệt cư trú ở Mỹ tiến hành đồng thời.

Phần 6: Tình trạng tạm thời của đương đơn và các thành viên đi kèm đang chờ visa nhập cư

Phần này là hoàn toàn mới nhằm giảm bớt tình trạng tồn đọng visa nhập cư. Nhà đầu tư và các thành viên gia đình đã chờ ít nhất 3 năm kể từ ngày nộp đơn sẽ đủ điều kiện để tạm thời nhập cảnh vào Mỹ và được phép đi làm trong thời gian chờ cấp visa.

Hiện tại, dự luật đang được Thượng viện Hoa Kỳ xem xét. Nếu được ban hành, dự luật này sẽ thay thế các quy định cải cách chương trình EB-5 có hiệu lực ngày 21/11/2019. Những yêu cầu của dự luật mới này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đối với các trung tâm vùng, nhà đầu tư, các nhà cung cấp dịch vụ và các bên liên quan.

Mọi thông tin cập nhật mới nhất liên quan đến chương trình EB-5 sẽ được RSCC tổng hợp và thông tin sớm nhất đến quý khách hàng.

(Nguồn: PRNewswire)

Related News

error: Content is protected !!