THƯỜNG TRÚ NHÂN MỸ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Thường trú nhân là cụm từ chỉ những người nước ngoài được phép sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ nhưng chưa phải là công dân Mỹ. Là một thường trú nhân cũng có nghĩa là bạn có các quyền và trách nhiệm mới, phải tuân thủ pháp luật của quốc gia này. Thông tin về thường trú nhân Mỹ đã được RSCC tổng hợp và giới thiệu sau đây sẽ khá hữu ích cho các nhà đầu tư EB-5.

Là một thường trú nhân, bạn phải nắm rõ các luật di trú sau

– Tuân thủ toàn bộ luật pháp của liên bang, tiểu bang và địa phương.

– Đóng thuế thu nhập cho liên bang, tiểu bang và địa phương.

– Phải đăng ký với Sở Quân Vụ (Selective Service) nếu bạn là nam giới từ 18 đến 26 tuổi. Hoa Kỳ không có chính sách bắt quân dịch nhưng nam giới ở độ tuổi này bắt buộc phải đăng ký.

Chính quyền Mỹ có thể bãi bỏ tình trạng thường trú nhân của bạn trong một số điều kiện nhất định. Do đó, bạn phải duy trì tình trạng thường trú nhân nếu muốn sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ hay muốn trở thành công dân Hoa Kỳvề sau.

Duy trì tình trạng thường trú nhân, bằng cách:

– Không rời khỏi Hoa Kỳ trong thời gian dài trừ những trường hợp chuyến đi của bạn nhằm mục đích tạm thời (ví dụ: đi học, nhận việc làm tạm thời, hoặc chăm sóc thành viên gia đình). Nếu vắng mặt từ 12 tháng trở lên, bạn không thể sử dụng Thẻ Thường Trú Nhân để vào Hoa Kỳ.

– Nếu có vấn đề gì xảy ra dẫn đến chậm trễ việc quay trở lại Hoa Kỳ thì bạn hãy chuẩn bị giải trình (các) lý do cho sự chậm trễ này.

– Nếu bạn dự định rời khỏi Hoa Kỳ trên 12 tháng hãy xin giấy phép tái nhập cảnh (re-entry permit) trước khi rời khỏi đất nước này bằng cách nộp Mẫu Đơn I-131. Giấy phép tái nhập cảnh có thời hạn tối đa 2 năm và có thể dùng để thay thế cho thẻ thường trú nhân tại cảng nhập cảnh.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý một số điều sau:

– Luôn mang theo giấy tờ chứng minh tình trạng thường trú nhân của bạn. Giấy tờ này thường bao gồm: hộ chiếu, thẻ xanh, giấy khai sinh, giấy hôn thú, giấy ly dị, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đại học, và/hoặc những chứng chỉ chứng minh bạn đã qua những quá trình huấn luyện hoặc có những kỹ năng đặc biệt.

– Mỗi khi chuyển chỗ ở, phải báo địa chỉ mới trên mạng hoặc gửi thư báo địa chỉ mới cho USCIS trong vòng 10 ngày.

– Là một thường trú nhân, đi kèm với những quyền lợi là trách nhiệm: Trách nhiệm tham gia vào sinh hoạt cộng đồng. Bạn nên tìm hiểu về văn hóa cũng như lịch sử và chính phủ của Hoa Kỳ bằng cách tham dự những lớp giáo dục dành cho người lớn và đọc báo địa phương.

Thẻ thường trú nhân có hiệu lực trong 10 năm và bạn phải gia hạn trước khi hết hạn 6 tháng hoặc nếu muốn đổi họ tên. Để thay thế hoặc gia hạn Thẻ Thường Trú Nhân, bạn phải nộp mẫu Đơn I-90, Đơn Xin Thay Thế Thẻ Thường Trú Nhân và phải trả lệ phí cho USCIS. Nếu bạn là thường trú nhân có điều kiện thông qua diện kết hôn hay diện doanh nhân thì thẻ này có hiệu lực 2 năm. Nếu bạn là thường trú nhân theo diện kết hôn thì nộp mẫu đơn I-751, và bạn là diện doanh nhân thì phải nộp mẫu đơn I-829 để xin xóa bỏ điều kiện thường trú chuyển sang diện thường trú 10 năm trước 90 ngày khi điều kiện thường trú 2 năm bị hết hạn.

Các thông tin trên được tổng hợp dựa trên tài liệu của Sở Nhập tịch & Di trú Mỹ (USCIS) nhằm giúp các nhà đầu tư tuân thủ đúng luật, có cơ hội để được trở thành công dân Mỹ.

Related News

error: Content is protected !!