THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN I-829 TRONG QUÝ 2/2019

RSCC – Sau khi công báo dữ liệu báo cáo đơn I-526, USCIS cũng đã đưa ra số liệu thống kê đơn I-829 của quý 2/2019 (tháng 1-3/2019). Dữ liệu cho thấy quá trình xét duyệt của USCIS không chỉ chậm lại ở giai đoạn I-526 mà còn cả ở giai đoạn I-829 trong nửa đầu năm tài chính 2019.

1. Xét duyệt đơn I-829

Văn phòng chương trình Đầu tư nhập cư (IPO) của USCIS đã xét duyệt 759 đơn I-829 trong nửa năm đầu 2019, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này nói lên rằng quá trình xét duyệt hồ sơ EB-5 đang chậm lại không chỉ xảy ra ở giai đoạn I-526 mà còn cả giai đoạn I-829.

2. Số lượng đơn I-829 nộp

Trong quý 2/2019, có 921 đơn I-829 nộp lên USCIS, tăng lên 16% so với quý 1.

3. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829

Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829 trung bình đã hồi phục lại mức 95% trong quý 2/2019.

4. Tình trạng tồn đọng đơn I-829

Tính đến cuối quý 2/2019 (đến cuối ngày 31/03/2019), số lượng đơn I-829 đang chờ xét duyệt là 8.821 đơn, tăng 9% từ ngày 31/12/2018 và tăng 18% so với năm trước.

– Tô Diễm (dịch)  – 

Related News

error: Content is protected !!