THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN I-829 CỦA QUÝ I/2020

RSCC – Mới đây, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố dữ liệu báo cáo thống kê đơn I-829 trong quý I/2020 (từ ngày 01/10 – 31/12/2019).  

Là lần thứ hai trong lịch sử EB-5, hơn 1.000 nhà đầu tư đã nộp đơn I-829 trong quý vừa qua. Sự tăng trưởng liên tục của hồ sơ I-829 cho thấy chương trình EB-5 đã tạo ra số lượng việc làm ngày càng tăng cho người lao động Mỹ và thực hiện đúng mục đích là kích thích tăng trưởng kinh tế.

1. Số lượng đơn I-829 đã nộp

1.013 nhà đầu tư EB-5 nộp đơn I-829 trong Quý I/2020, tăng 17% so với quý trước và 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần thứ hai trong lịch sử chương trình EB-5, số lượng đơn I-829 vượt hơn 1.000 đơn trong một quý.

3. Xét duyệt đơn I-829

Chỉ có 442 đơn I-829 được xét duyệt trong Quý I/2020, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu suất thụ lý đơn I-829 vẫn đang còn ở mức thấp, vì trong năm 2018 USCIS xử lý trung bình 480-900 đơn I-829 mỗi quý.

4. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829

Tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-829 trong Quý I/2020 là 99%, mức cao nhất tính từ Quý II/2018.

4. Tình trạng tồn đọng I-829

Tính đến ngày 31/12/2019, đã có 10.373 đơn I-829 vẫn đang trong tình trạng chờ thụ lý, đây là số lượng đơn I-829 đang chờ cao nhất trong lịch sử chương trình EB-5.

Related News

error: Content is protected !!