THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN I-526 CỦA QUÝ IV & NĂM TÀI CHÍNH 2020

RSCC – Vào ngày 25/01/2021, USCIS đã công bố dữ liệu báo cáo thống kê của các loại đơn xin nhập cư trong quý IV và năm tài chính 2020 (từ ngày 01/07 – 30/09/2020).

Báo cáo dữ liệu dưới đây sẽ tóm tắt về dòng vốn đầu tư, số lượng đơn I-526 được nộp, xét duyệt và tồn đọng tại USCIS trong quý IV và cả năm tài chính 2020.

Thống kê đơn I-526 qua các năm tài chính

1. Số lượng đơn I-526 đã nộp

Trong quý IV/2020 chỉ có 53 nhà đầu tư nộp đơn I-526 lên USCIS, tuy có tăng tăng nhẹ so với quý trước nhưng vẫn ở mức cực kỳ thấp trong lịch sử của chương trình EB-5.

Tổng số đơn I-526 đã nộp trong năm tài chính 2020 là 4.378, tăng 5% so với năm trước. Tuy nhiên, 97% lượng đơn I-526 (tương đương 4.264 đơn) của năm tài chính 2020 đã được nộp lên USCIS trong quý I/2020 (từ 01/10 đến 30/12/2019). 114 đơn I-526 còn lại được nộp vào năm 2020, tức là từ ngày 01/01 đến 30/09/2020, sau khi các quy định mới của chương trình EB-5 có hiệu lực.

2. Xét duyệt đơn I-526

USCIS đã xét duyệt tổng cộng 3.421 trường hợp nộp đơn I-526 trong năm tài chính 2020, giảm 37% so với năm trước đó.

Mặc dù USCIS đã xét duyệt nhiều hơn 24% đơn I-526 trong quý IV/2020 so với quý III/2020 nhưng năng suất xử lý hồ sơ của USCIS vẫn đang ở mức thấp nhất trong những năm gần đây với trung bình chỉ 285 đơn được thụ lý trong một tháng trong năm tài chính 2020.

3. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-526

Trong quý IV/2020, tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526 đã tăng trở lại 79% so với quý III khi tỷ lệ chấp thuận chỉ là 62%.

Nhìn chung, tỷ lệ chấp thuận đơn I-526 trong năm tài chính 2020 là 75%, mức thấp nhất trong tám năm gần đây.

4. Tình trạng tồn đọng I-526

Tính đến 30/09/2020 (tức là hết quý IV/2020), vẫn còn hơn 15.060 đơn I-526 chưa được thụ lý đang còn tồn đọng tại USCIS. Dựa trên tỷ lệ xét duyệt của IPO trong năm 2020 sẽ mất gần 4,4 năm để giải quyết số lượng đơn I-526 hiện đang tồn đọng.

Related News

error: Content is protected !!