THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN I-526 CỦA QUÝ III/2020

RSCC – Vào ngày 16/11/2020, USCIS đã công bố dữ liệu báo cáo thống kê của các loại đơn xin nhập cư trong quý III/2020 (từ ngày 01/04 – 30/06/2020).

Báo cáo dữ liệu dưới đây sẽ tóm tắt về dòng vốn đầu tư, số lượng đơn I-526 được nộp, xét duyệt và tồn đọng tại USCIS trong quý III/2020.

1. Số lượng đơn I-526 đã nộp

Trong quý III/2020 chỉ có 40 nhà đầu tư nộp đơn I-526 lên USCIS. Mặc dù có tăng nhẹ so với quý trước nhưng vẫn ở mức cực kỳ thấp được ghi nhận trong lịch sử của chương trình EB-5. Phần lớn nguyên nhân là do đại dịch Covid-19, số tiền đầu tư tối thiểu tăng lên, tình trạng tồn đọng visa. Từ sau  khi quy định mới của chương trình EB-5 được áp dụng chỉ có 61 đơn I-526 được nộp trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020.

2. Số vốn đầu tư EB-5

Uớc tính có ít nhất 46 triệu USD vốn đầu tư EB-5 đã được huy động từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 theo số tiền đầu tư tối thiểu của quy định mới.

3. Xét duyệt đơn I-526

Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư định cư (IPO) đã xét duyệt 922 đơn I-526 trong quý III/2020, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khối lượng đơn I-526 được xét duyệt hàng quý lại giảm đáng kể trong hai năm vừa qua.

4. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-526

Trong quý III/2020, tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526 là 62%, tiếp tục giảm trong hai quý gần nhất.

5. Tình trạng tồn đọng I-526

Tính đến 30/06/2020 (tức là cuối quý III/2020), vẫn còn hơn 16.000 đơn I-526 vẫn chưa được thụ lý đang còn tồn đọng tại USCIS, giảm 4% so với quý trước.

Related News

error: Content is protected !!