THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN I-526 CỦA QUÝ II/2020

RSCC – Vào ngày 23/06/2020, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố dữ liệu báo cáo thống kê các loại đơn xin nhập cư của quý II/2020 (từ ngày 01/01 – 31/03/2020), trong đó có đơn I-526.

Quý II/2020 là quý đầu tiên có toàn bộ thời gian áp dụng số tiền đầu tư tối thiểu mới của chương trình EB-5 cùng với các thay đổi quy định lớn khác. Trong lúc các nhà đầu tư và cả ngành công nghiệp EB-5 đang tiến hành điều chỉnh theo quy định mới thì đại dịch COVID-19 cũng đã gây ra tác động đáng kể đến cộng đồng EB-5. Báo cáo dữ liệu dưới đây sẽ tóm tắt về dòng vốn đầu tư, số lượng đơn I-526 được nộp, xét duyệt và tồn đọng tại USCIS trong Quý II/2020.

1. Số lượng đơn I-526 đã nộp

Trong Quý II/2020 chỉ có 21 đơn I-526 được nộp lên USCIS. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận trong lịch sử của chương trình EB-5, đó là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố: quy định mới của chương trình, tình trạng tồn đọng visa, đại dịch COVID-19, v.v.

2. Xét duyệt đơn I-526

Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư định cư (IPO) chỉ xét duyệt 1.359 đơn I-526 trong nửa đầu năm tài chính 2020, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chỉ có 904 đơn I-526 được xét duyệt trong Quý II/2020. Trong năm tài chính 2020, IPO đã xét duyệt khoảng 900 hồ sơ I-526 mỗi quý, trong khi cơ quan đã có thể thụ lý hơn 3.600 đơn I-526 mỗi quý trong năm tài chính 2018.

3. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-526

Trong Quý II/2020, 714 nhà đầu tư EB-5 có đơn I-526 đã được chấp thuận trong khi hồ sơ của 190 nhà đầu tư EB-5 khác đã bị từ chối. Tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526 trong quý này là 79%, giảm 5% so với quý trước.

4. Tình trạng tồn đọng I-526

Tính đến 31/03/2020, có hơn 16.600 đơn I-526 vẫn chưa được thụ lý đang còn tồn đọng tại USCIS.

5. Số vốn đầu tư EB-5

Căn cứ vào số lượng đơn I-526 đã nộp, số tiền đầu tư tối thiểu mới và tỷ lệ chấp thuận I-526 trung bình thì ước tính có ít nhất 16 triệu USD vốn đầu tư EB-5 đã được “bơm” cho kinh tế Mỹ trong Quý II/2020. Tính từ năm 2008, chương trình EB-5 đã tạo ra nguồn vốn hơn 37 tỷ USD cho các doanh nghiệp và công nhân Mỹ.

Related News

error: Content is protected !!