THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN I-526 CỦA QUÝ I/2020

RSCC – Vào ngày 20/04/2020, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố dữ liệu báo cáo thống kê đơn I-526 trong quý I/2020 (từ ngày 01/10 – 31/12/2019).  

Khi các sửa đổi mới của chương trình đầu tư định cư EB-5 có hiệu lực vào ngày 21/11/2019, tức vào giữa quý I/2020, số liệu thống kê của đơn I-526 trong thời gian này đặc biệt quan trọng bởi đó là sự minh họa nhu cầu EB-5 trước khi số tiền đầu tư tối thiểu tăng lên theo các quy định mới. Ngoài ra, số liệu này cũng làm sáng tỏ các quyết định của USCIS đối với đơn I-526 trong thời gian đầu của việc sửa đổi quan trọng đầu tiên các quy định của chương trình EB-5 kể từ năm 1993.

1. Số lượng đơn I-526 đã nộp

Đã có 4.264 nhà đầu tư EB-5 nộp đơn I-526 trong Quý I/2020, tăng 260% so với quý trước và 136% so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Số vốn đầu tư EB-5

Căn cứ vào số lượng đơn I-526 đã nộp thì ước chừng có khoảng hơn 1,8 tỷ USD vốn đầu tư EB-5 đã được “bơm” cho kinh tế Mỹ trong Quý I/2020. Bởi nhiều nhà đầu tư nhận thấy đây là cơ hội cuối cùng để tham gia chương trình EB-5 trước khi số tiền đầu tư tối thiểu tăng lên theo quy định mới vào ngày 21/11/2019. Số vốn đầu tư EB-5 trong Quý I/2020 thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với tổng số vốn đầu tư EB-5 của cả năm tài chính 2019.

3. Xét duyệt đơn I-526

Chỉ có 455 đơn I-526 được xét duyệt trong Quý I/2020, giảm 17% so với quý trước. Như vậy, số lượng xét duyệt đơn I-526 đã tiếp tục giảm trong 6 quý liên tiếp.

4. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-526

Tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526 trong Quý I/2020 là 84%, tiếp tục tăng trở lại sau mức thấp kỷ lục trong Quý III/2019.

5. Tình trạng tồn đọng I-526

Vì số lượng đơn I-526 đã nộp tăng cao nên tình trạng tồn đọng đã tăng thêm 27% so với quý trước, đạt mức 17.500 đơn vào cuối Quý I/2020.

Related News

error: Content is protected !!