DỮ LIỆU BÁO CÁO IIUSA: THỐNG KÊ ĐƠN I-829 QUÝ IV – 2018

Sau khi công bố dữ liệu báo cáo về đơn I-526, USCIS cũng đã đưa ra thống kê đơn I-829 trong Quý IV năm 2018. Dựa vào con số thống kê này, IIUSA đã đưa ra một số phân tích như sau:

1. Số lượng nộp đơn I-829

467 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-829 trong Quý IV năm 2018, giảm hơn 50% so với quý trước. Tuy nhiên, số lượng đơn I-829 mà các nhà đầu tư đã nộp trong FY2018 là 3.283 đơn với mức tăng 25% so với cùng kì năm ngoái, và đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

2. Xét duyệt đơn I-829

USCIS đã hoàn thành xét duyệt 750 đơn I-829 trong Quý IV, tăng 57% so với quý trước.

3. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829

Trong năm 2018, trên 2.700 đơn I-829 đã được chấp thuận bởi USCIS. Hay nói cách khác, có hơn 2.700 nhà đầu tư đủ điều kiện trong năm vừa rồi đạt yêu cầu về việc làm và có thể nhận được thẻ xanh vĩnh viễn. 

Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829 trung bình trong Quý IV đạt mức 97%, tăng khá nhiều so với quý trước. Về tổng thể, 96% đơn I-829 được xét duyệt trong năm 2018 đều được chấp thuận bởi USCIS. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-829 trung bình vẫn duy trì ở trên mức 95% trong suốt 5 năm qua.

4. Tỷ lệ từ chối đơn I-829

Số lượng đơn I-829 bị từ chối vẫn duy trì ở mức khá thấp, chỉ 20 đơn I-829 bị từ chối trong Quý IV, năm 2018. Và 104 đơn I-829 bị từ chối trong suốt năm 2018.

(Nguồn: IIUSA)

 

Related News

error: Content is protected !!