THỜI GIAN XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5 VẪN ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN NHƯ THÁNG TRƯỚC

RSCC –  Báo cáo mới nhất của IIUSA đã làm nổi bật khung thời gian xét duyệt hồ sơ EB-5 trong thời gian vừa rồi. Báo cáo chỉ ra rằng khung thời gian xét duyệt hồ sơ EB-5 vẫn không thay đổi từ tháng 5/2019 và thời gian này vẫn đang cao hơn mức trung bình trong những năm vừa qua.

Thời gian duyệt đơn

Tính đến 06/2019, thời gian xét duyệt đơn I-526 ước tính khoảng 29-45,5 tháng, khung thời gian xét duyệt vẫn duy trì như cũ và không có thay đổi so với tháng trước.

So với tháng 5/2019, thời gian duyệt đơn I-829 của tháng 6 vẫn giữ nguyên ở mức là 25,5 – 40,5 tháng.

Thời gian duyệt đơn I-924 ước tính rơi vào khoảng thời gian từ 22,5 – 44 tháng, giữ nguyên so với tháng 05/2019 và tăng 105%  tính từ tháng 04/2019.

Sự thay đổi ngày thông báo nhận hồ sơ

Theo chiều hướng tích cực, ngày tiếp nhận hồ sơ cho những hồ sơ đã nộp đối với cả 3 loại đơn liên quan đến hồ sơ EB-5 (đơn I-526, I-829 và I-924) đã đẩy nhanh lên 25 ngày, tính từ tháng 5/2019. Đây là lần đầu trong 3 tháng vừa qua ngày thông báo đã nhận hồ sơ đơn I-526 và I-829 đã không bị đẩy lùi so với trước đó.

– Tô Diễm (dịch)  – 

Related News

error: Content is protected !!