TÁI ĐẦU TƯ VỐN EB-5: 10 VẤN ĐỀ CÂN NHẮC HÀNG ĐẦU CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Theo thông báo ngày 14/06/2017, USCIS đã cập nhật Cẩm nang hướng dẫn các vấn đề liên quan đến rủi ro vốn đầu tư. Căn cứ vào Tập 6 của Cẩm nang gần đây nhất, USCIS đã xác nhận và làm rõ rằng các nhà đầu tư EB-5 phải duy trì vốn đầu tư của mình trong tình trạng có thể gặp rủi ro trong suốt thời gian của thẻ xanh có điều kiện hai năm để đủ điều kiện trở thành thường trú nhân vĩnh viễn.

Cẩm nang cũng làm rõ thêm về việc tái đầu tư vốn của nhà đầu tư có thể là một cách để đảm bảo điều kiện rủi ro về vốn trong một số trường hợp nhất định. Xem xét đến vấn đề tồn đọng kéo dài của các nhà đầu tư ở Trung Quốc và Việt Nam, việc tái đầu tư đã trở thành một thực trạng không thể tránh bởi dự án đầu tư ban đầu thường hoàn thành và khoản vay được hoàn trả từ doanh nghiệp tạo việc làm (JCE) cho doanh nghiệp thương mại mới (NCE) trước khi nhà đầu tư được cấp visa. Chính vì vậy, để thỏa mãn yêu cầu “rủi ro vốn” trong thời gian thẻ xanh có điều kiện 2 năm, vốn của nhà đầu tư đầu tư cho NCE không nên nằm nguyên trong tài khoản của NCE mà cần phải được tái đầu tư. Dựa vào tình hình thực tế này, có nhiều dự án đã và đang chuẩn bị thông báo tin về việc tái đầu tư vốn. Sau đây là 10 vấn đề cần cân nhắc hàng đầu cho các nhà đầu tư khi dự án thông báo về việc tái đầu tư:

1. Kế hoạch kinh doanh có được theo sát trong lần đầu tư đầu tiên như đã đề ra theo bản kế hoạch kinh doanh EB-5 trong đơn I-526 hay không. Kiểm tra tình trạng của dự án và chắc chắn rằng dự án được đảm bảo theo kế hoạch trong tài liệu đơn I-526.

2. Số lượng việc làm yêu cầu có được tạo ra trong lần đầu tư đầu tiên dựa trên phương pháp kinh tế trong báo cáo hay không.

3. Số vốn EB-5 có được sử dụng giống với kế hoạch kinh doanh của lần đầu tư đầu tiên hay không. Vốn EB-5 nên được sử dụng giống với kế hoạch kinh doanh ban đầu và hợp đồng cho vay vốn EB-5.

4. Những tin tức về đầu tư mới (tái đầu tư) có phù hợp với phạm vi kinh doanh của NCE đang diễn ra hay không.

5. Khoản dự kiến tái đầu tư có đáp ứng yêu cầu chịu rủi ro hay không. Vốn đầu tư phải ở trong tình trạng có thể chịu bất kỳ rủi ro nào (nhưng không cần thiết cùng phạm vi của lần đầu tư đầu tiên) và không có bất kỳ đảm bảo rằng vốn của nhà đầu tư sẽ được hoàn trả:

– Khoản vốn có thể không ở trong ở tình trạng chịu rủi ro.

– USCIS đã tuyên bố rằng một số loại trái phiếu đô thị (là trái phiếu do Chính phủ hoặc chính quyền địa phương phát hành) mới phát hành, ví dụ như ngân sách hạ tầng, có thể xem là chịu rủi ro miễn là đầu tư vào những loại trái phiếu như vậy nằm trong phạm vi kinh doanh của NCE tại thời điểm nộp đơn I-526;

– Nếu NCE cho JCE vay gộp một khoản để xây dựng khu chung cư thì NCE, dựa vào số tiền hoàn trả theo số việc làm tạo ra, có thể chia số tiền này thành một hoặc nhiều khoản vay nhỏ để tái đầu tư vào các dự án khác.

6. NCE có tái đầu tư vốn theo thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi hoàn trả khoản vay EB-5 ban đầu hay không. Tuy USCIS chưa thể định rõ “thời gian hợp lý về mặt thương mại”, nhưng nhìn chung thời hạn xét duyệt phù hợp sẽ tương đối ổn.

7. Việc tái đầu tư có bảo đảm thời hạn 2 năm của thẻ xanh có điều kiện nhà đầu tư hay không.

8. Nhà đầu tư không được rút lại số tiền đầu tư từ NCE trước khi thẻ xanh có điều kiện 2 năm hết hạn và nộp đơn I-829, nếu không đơn I-829 sẽ bị từ chối.

9. Các hồ sơ liên quan có yêu cầu biểu quyết của nhà đầu tư để tiến hành việc tái đầu tư hay không.

10. Các nhà đầu tư khác có ảnh hưởng hoặc cản trở những nhà đầu tư đồng ý tái đầu tư vốn để đáp ứng yêu cầu chịu rủi ro hay không.

Những cân nhắc nêu trên nên được thông báo đến các nhà đầu tư chưa biết đến việc tái đầu tư và và giúp họ hiểu rõ việc tái đầu tư cũng có ảnh hưởng đến việc nhận được thẻ xanh vĩnh viễn. Tuy nhiên, trong khi USCIS đã công nhận việc tái đầu tư có thể là một lựa chọn để đảm bảo việc đầu tư vẫn đáp ứng yêu cầu “chịu rủi ro” thì Cẩm nang đã công bố lại thiếu hướng dẫn rõ ràng và cụ thể đối với việc tái đầu tư EB-5. Ngày 09/04/2019, IIUSA đã gửi một bản thông báo tới USCIS đưa ra các mối lo ngại và những yêu cầu làm rõ hoặc thay đổi đối với chính sách tái đầu tư này.

(Tổng hợp)

Related News

error: Content is protected !!