Số liệu về xử lý đơn I-526 và I-829 trong năm FY2018 nói lên điều gì? 8 xu hướng về đầu tư EB-5 bạn nên biết

Năm FY2018 là một năm đầy thử thách lẫn cơ hội cho tất cả các bên có liên quan mật thiết đến lĩnh vực đầu tư EB-5. Trong khi một lượng lớn các nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện đã được chấp thuận đơn I-526 hay I-829 nhờ vào sự gia tăng hiệu suất của Sở Di Trú Mỹ (USCIS), các khoản đầu tư EB-5 mới trong FY2018 ước tính giảm 47% so với năm trước, đây là mức thấp nhất kể từ FY2014. Bởi phần lớn là do tình trạng không ổn định chương trình trung tâm vùng EB-5 cũng như sự kéo dài của việc cấp visa do sự tồn đọng visa ở hiện tại. Tóm lại, số liệu về việc xử lý đơn I-526 và I-829 cho chúng ta thấy những xu hướng trong lĩnh vực đầu tư EB-5 của FY2018.  

1. Hiệu suất xử lý đơn I-526 của USCIS tăng 20% so với FY2017.

Trong FY2018, USCIS đã xét duyệt vào khoảng 14.852 đơn I-526, tăng lên so với FY2017 (12.234 đơn), tương đương với 20% hiệu suất tăng thêm so với năm trước. Theo bà Sarah M. Kendall, Chánh Văn phòng Chương trình đầu tư định cư (IPO) tại USCIS, đội phụ trách xét duyệt đơn I-526 đã đủ nhân lực trong năm 2018, và IPO dự tính sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu suất hơn nữa trong quy trình xử lý đơn I-526 sau này. Trên thực tế, số liệu về xử lý đơn I-526 từng năm là minh chứng cho sự liên tục tăng cao hiệu suất của IPO trong quá trình duyệt đơn. Biểu đồ số 1 cho thấy số lượng đơn I-526 xét duyệt hàng năm đã tăng từ 4.642 đơn trong FY2013 lên 14.852 trong FY2018, tăng trưởng 220% trong 6 năm tài chính vừa qua. Dựa vào sự sụt giảm lượng đơn I-526 nộp trong FY2018, IPO đã xử lý gần 8.430 đơn I-526, nhiều hơn số lượng đơn đã nhận. Đây là chênh lệch lớn nhất giữa số lượng đơn I-526 thụ lý và xét duyệt từ trước đến nay.

2. 13.570 nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện được chấp thuận đơn I-526 trong FY2018, tương đương số vốn đầu tư 6,8 tỷ đô la.

Nhờ sự cải thiện hiệu suất của IPO trong quá trình xử lý đơn I-526, đã có hơn 13.570 nhà đầu tư đã được chấp thuận đơn I-526 trong FY2018, tăng 19% so với năm 2017 (xem biểu đồ số 2). Số nhà đầu tư đủ điều kiện này đã chiếm hơn 6,78 tỷ đô la vốn đầu tư nhằm thúc đẩy nền kinh tế nước Mỹ tăng trưởng.

Ngoài ra, theo Cơ quan Phát triển Kinh tế Mỹ (EDA), gần 290 triệu đô la tài trợ liên bang đã được cấp cho “các dự án phát triển kinh tế địa phương toàn quốc” bởi EDA năm 2017. Số tiền đầu tư EB-5 đủ điều kiện trong FY2018 tương đương hơn 23 lần các khoản ngân sách của liên bang trong FY2017 dùng cho cùng một mục đích – thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực trên cả nước – nhưng tất cả đều có chi phí bằng 0 đối với người nộp thuế ở Mỹ. 

Hơn thế nữa, tính từ FY2008, các nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện được chấp thuận đơn I-526 đã đóng góp tổng cộng 29,3 tỷ đô la vốn đầu tư để kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ và hỗ trợ tạo việc làm trong thập kỷ qua. 

3. Số lượng đơn I-526 nộp mới trong FY2018 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ FY2013.

Chỉ có 6.424 nhà đầu tư EB-5 nộp đơn I-526 trong FY2018, giảm từ 12.165 đơn trong FY2017, tương đương 47% so với năm trước. Ngoài ra, biểu đồ số 3 cho thấy số lượng đơn I-526 nộp hàng năm đã giảm trong 3 năm liên tiếp, còn khoảng 55% tính theo mức cao nhất vào FY2015 khi chương trình trung tâm vùng EB-5 vẫn đang còn ổn định trong vòng 3 năm kể từ 2012 và tình trạng suy thoái của visa EB-5 chỉ bắt đầu ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Trung Quốc và thời gian đợi cấp visa EB-5 ước tính chưa đến 5 năm. 

4. Đầu tư EB-5 mới sụt giảm 2,5 tỷ đô la trong FY2018 phần lớn do tình trạng không ổn định của chương trình EB-5 và sự tồn đọng visa. 

Dựa vào số lượng đơn I-526 đã nộp trong FY2018 và tỉ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526, ước tính rằng các khoản đầu tư EB-5 mới của năm này giảm 2,58 tỷ đô la từ FY2017, từ 5,62 tỷ đô la trong FY2017 còn 2,93 tỷ đô la trong FY2018. Biểu đồ số 4 biểu thị sự thay đổi của đầu tư EB5 mới của từng năm trong khoảng thời gian FY2010 – FY2018. Liệu sự tăng giảm trong đầu tư EB-5 có liên quan đến tình trạng không ổn định dài hạn của chương trình trung tâm vùng EB-5, cũng như vấn đề về lượng visa EB-5 hay không?Cụ thể, biểu đồ số 4 còn cho thấy sự gia tăng vốn đầu tư EB-5 mới hàng năm trong giai đoạn FY2010 – FY2015 khi chương trình trung tâm vùng EB-5 vẫn được duy trì ổn định lâu dài và không có tình trạng visa tồn đọng đối với nhà đầu tư Trung Quốc (trước năm FY2015). Trong FY2015, thời gian chờ visa EB5 ước tính đối với các nhà đầu tư Trung Quốc là dưới 5 năm.

Tuy nhiên, sự gia tăng của đầu tư EB-5 mới hàng năm trở nên xấu đi bắt đầu từ FY2016 khi chương trình trung tâm vùng EB-5 liên tục đối mặt với việc kéo dài ngắn hạn và tình trạng tồn đọng visa ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, trong FY2018, khi các nhà đầu tư EB-5 từ Trung Quốc có thể phải chờ 15 năm hoặc lâu hơn để được cấp visa, các nhà đầu tư Việt Nam cũng đã bắt đầu đối mặt với vấn đề tồn đọng visa và chương trình trung tâm vùng EB-5 vẫn đối mặt với “thời kỳ suy thoái” vào cuối FY2018, số vốn đầu tư EB-5 đã sụt giảm đáng kể 2,58 tỷ đô la so với năm trước. Theo Bộ Thương mại Mỹ, sự sụt giảm 2,58 tỷ đô la đầu tư EB-5 mới (hoặc suy giảm 5.741 nhà đầu tư EB-5 mới) trong khoảng thời gian giữa FY2017 và FY2018 có thể gây sự sụt giảm của 82.560 cơ hội việc làm dành cho người lao động Mỹ.

5. Lượng đơn I-526 tồn đọng đã giảm 42% trong FY2018

Tổ hợp của sự sụt giảm 47% lượng đơn I-526 đã nộp và tăng 20% hiệu suất xét duyệt hồ sơ, số lượng đơn I-526 tồn đọng tại USCIS vào cuối FY2018 là 14.394 đơn, giảm từ 24.994 đơn của năm trước, điều này có nghĩa là lượng đơn I-526 tồn đọng giảm bớt 42%. Ngoài ra, năm này là năm đầu tiên mà USCIS nỗ lực để giảm bớt tình trạng tồn đọng của đơn I-526 kể từ FY2013 (Xem biểu đồ số 5).6. 3.285 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn  I-829, trong khi chỉ 2.610 nhà đầu tư được chấp thuận trong FY2018

Số lượng đơn I-829 đã nộp tăng 25% so với năm ngoái, lên đến gần 3.300 trong FY2018. Ngoài ra, gần 2.610 nhà đầu tư EB-5 đã được phê duyệt đơn I-829 trong năm vừa qua, đây là mức cao nhất từ trước đến nay (xem biểu đồ số 6). Điều đó cho thấy có hơn 2.600 nhà đầu tư đã đáp ứng được yêu cầu tạo việc làm nhờ vào đầu tư chương trình EB-5 và nhờ đó họ có thể nhận được thẻ xanh vĩnh viễn tại Mỹ. 7. Tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-829 vẫn duy trì trên mức 95% trong FY2018

Với 2.610 đơn I-829 được chấp thuận và 104 đơn bị từ chối, tỷ lệ chấp thuận trung bình của I-829 trong FY2018 là 96.17%. Mặc dù tỷ lệ này thấp hơn so với FY2017 (97,92%), nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 5 năm (95,06%) tính từ FY2014.8. Lượng đơn I-829 tồn đọng tiếp tục tăng 14% so với năm trước.

Mặc dù, IPO có khả năng xử lý đơn I-829 trong FY2018 so với FY2017, nhưng số lượng đơn I-829 đang chờ xử lý vào cuối FY2018 vẫn tăng 14% so với năm trước và lên đến 7.660 đơn, tính đến ngày 30/9/2018, đa phần là do sự gia tăng số lượng đơn I-829. Do đó, thời gian xử lý trung bình của các đơn I-829 vẫn từ 29 đến 37,5 tháng tính đến tháng 3/2019.Nhìn chung, dù số liệu thống kê về việc xử lý hồ sơ EB-5 trong FY2018 đã chứng thực việc nâng cao hiệu suất của USCIS trong việc phê duyệt đơn I-526 và I-829, các xu hướng của EB-5 trong FY2018 có tác động đến sự giảm sút của vốn đầu tư mới do sự kết hợp của tình trạng không ổn định của chương trình trung tâm vùng EB-5, tình trạng tồn đọng visa ngày càng tăng và số lượng visa được cấp. Điều đáng mừng là ngày càng có nhiều nhà đầu tư nhận được sự chấp thuận từ USCIS. Các phân tích trên cho thấy sự cấp bách trong việc giải quyết vấn đề hiệu suất visa EB-5 và sự cần thiết đối với việc phê duyệt dài hạn của chương trình trung vùng tâm EB-5.

 

(Nguồn: IIUSA)

 

Related News

error: Content is protected !!