PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ ĐƠN EB-5 ĐẾN QUÝ II/2021

RSCC – Trong bài viết là số liệu thống kê đơn I-526 kể từ lúc Quy tắc Hiện đại hóa chương trình bắt đầu có hiệu lực vào tháng 11 năm 2019. 

Phán quyết của tòa án trong vụ kiện giữa Trung tâm vùng Behring và Chad Wolf ở Bắc California vào ngày 23/06 vừa qua đã bác bỏ Quy tắc Hiện đại hóa do USCIS đưa ra vào tháng 11 năm 2019. Điều này đã có tác động đáng kể đến ngành EB-5, cụ thể là nhu cầu đối với các dự án EB-5 tăng cao đột biến. Tuy nhiên, chương trình đầu tư EB-5 trung tâm vùng tạm thời hết hạn sau đó một tuần đã cắt giảm nhu cầu này đồng thời ngưng quá trình thụ lý tất cả các đơn I-526 đang chờ tại USCIS.

Hãy cùng RSCC nhìn lại số liệu thống kê đơn EB-5 kể từ lúc Quy tắc Hiện đại hóa chương trình có hiệu lực vào tháng 11 năm 2019. Phân tích sẽ dựa vào dữ liệu cung cấp bởi USCIS và Bộ Ngoại giao trong 18 tháng qua để nhận định nhu cầu thực sự của visa EB-5 và thời gian xử lý đã thay đổi như thế nào.

1. Đơn I-526

Số lượng hồ sơ I-526 USCIS nhận được trong nửa đầu năm tài chính 2021 đã đạt mức tổng là 189 đơn, cao gần gấp đôi so với tỷ lệ trung bình đơn nhận được trong ba quý trước đó. Thật khó để đưa ra kết luận về lý do tại sao tác động lại diễn ra trong hai quý vừa qua, nhưng điều này có thể liên quan đến thực tế là hiện nay sự bất ổn kinh tế trên thế giới đang tăng lên đáng kể và các nhà đầu tư hiện đang nhìn vào Mỹ, một nền kinh tế mạnh mẽ và là nơi đáng sống với sự ổn định chính trị và kinh tế trong thời gian gần đây.
Đối với số lượng hồ sơ được phê duyệt và từ chối, điều đáng chú ý là dường như USCIS đã không thụ lý hiệu quả trong Quý II năm 2021 như trong hai quý trước đó. Cụ thể, USCIS đã thụ lý trên 1.100 đơn I-526 mỗi quý trong Quý IV/2020 và Quý I/2021, sơ với hơn 800 đơn trong thời gian gần đây. Điều này cũng không ngăn USCIS giảm bớt công việc tồn đọng, với tốc độ xử lý trung bình khoảng 900 đơn mỗi quý. Giả sử USCIS tiếp tục xử lý với tốc độ này thì sẽ mất khoảng 3,6 năm để giải quyết hết số hồ sơ I-526 đã tiếp nhận hiện nay.

Việc thụ lý đơn I-526 đã được cải thiện đáng kể, tăng cao với mức trên 85% trong quý vừa rồi so với mức thấp 63% trong Quý III năm 2020. Đây thực sự là tín hiệu đang mừng sau khi số lượng yêu cầu bổ sung bằng chứng (RFE) tăng cao đáng kể.

2. Đơn I-829

Không tính Quý I/2021, số lương hồ sơ I-829 nộp lên USCIS đã tăng từ 600 đơn trong Quý II/2020 lên hơn 1.000 đơn trong quý II/2021. Năng suất xử lý của USCIS vẫn duy trì ở mức ổn định, khoảng 600-800 hồ sơ mỗi quý Và Quý II/2021 là khoảng thời gian có năng suất thấp nhất, tương tự như trường hợp của đơn I-526.

Hồ sơ I-829 tồn đọng vẫn ở mức cố định với hơn 10.300 đơn trong hầu hết mọi giai đoạn, ngoại trừ Quý I/2021. Đây có thể sẽ là vấn đề cần xem xét bởi số lượng hồ sơ I-829 dự đoán sẽ tăng theo thời gian do nhu cầu của đơn I-526 tăng cao trong Quý I/2019 trước giai đoạn áp dụng Quy tắc Hiện đại hóa của chương trình EB-5.

Thêm nữa, tỷ lệ chấp thuận của đơn I-829 vẫn duy trì tỷ lệ cao nhất trong các loại đơn EB-5, với hơn 90% hồ sơ được chấp thuận.

3. Đơn I-924

Sau khi Quy tắc Hiện đại hóa của chương trình EB-5 có hiệu lực vào tháng 11/2019 thì không có bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến việc nộp hồ sơ của các Trung tâm vùng mới. Tuy nhiên, lượng hồ sơ tồn đọng lại tăng lên trong Quý IV/2020 mà không có bất kỳ giải thích nào.

Với số lượng tồn đọng là 152 đơn I-924 và tốc độ xử lý 10 đơn mỗi quý (mức cập nhật mới nhất), dự kiến USCIS sẽ mất gần 4 năm để xử lý hết số hồ sơ này. Ngoài ra, tỷ lệ chấp thuận đơn I-924 là thấp nhất so với hai loại đơn trên. Tình trạng này đã được cải thiện trong hai quý gần đây, tăng xấp xỉ 60%. Trong khi tỷ lệ chấp thuận của ba quý trước đó, với khoảng 60-119 trường hợp được xử lý mỗi quý, dao động từ 17%-50%.

4. Thời gian xử lý visa EB-5

Ngành EB-5 được biết đến là nơi thu hút các nhà đầu tư kiên nhẫn, họ sẵn sàng chờ đợi nhiều năm trước khi nhận được phản hồi từ USCIS. Không có hồ sơ nào trong số ba hồ sơ nêu trên có thời gian xử lý nhanh chóng. Nhà đầu tư chỉ có thể truy vấn thời gian thụ lý dự kiến thông qua trang web của USCIS.

Dữ liệu thời gian chờ từ Quý II/2020 đến Quý I/2021 nằm trong khoảng từ 22 -248 tháng. Dựa vào thời gian chờ dài và thời gian thụ lý hồ sơ, rõ ràng USCIS dường như có vấn đề về việc phân bổ mà lẽ ra đã được giải quyết phần nào khi chương trình EB-5 trung tâm vùng hết hiệu lực.

(Tổng hợp)

Related News

error: Content is protected !!