OMB HOÀN TẤT ĐÁNH GIÁ DỰ THẢO TĂNG MỨC ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH EB-5

RSCC – Văn phòng Cục Quản lý Hành chính và Ngân sách Mỹ (OMB) đã hoàn thành đánh giá dự thảo những quy định mới cho chương trình Trung tâm vùng EB-5 do Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) đề xuất vào năm 2017.

Ngày 22/02/2019, sau hơn 2 năm chờ đợi Quốc hội sửa đổi chương trình EB-5, USCIS đã gửi đề xuất những thay đổi liên quan đến chương trình EB-5 lên OMB xem xét. Đến ngày 27/06 vừa rồi, OMB đã chính thức hoàn tất đánh giá bản dự thảo của USCIS kèm theo những thay đổi mới.

Như vậy, trong thời gian sắp tới, chương trình EB-5 dự kiến sẽ có nhiều thay đổi. Theo như bản dự thảo sửa đổi chương trình thì đó có thể là những thay đổi liên quan đến số tiền đầu tư, khu vực ưu tiên việc làm (TEA), và các thay đổi khác:

– Tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 1 triệu USD lên 1,8 triệu USD khi đầu tư vào những dự án không thuộc vùng TEA, và 1,35 triệu USD khi đầu tư vào dự án thuộc vùng TEA, sẽ không duy trì mức đầu tư 500.000 USD như trong 30 năm qua,

– Quyền thẩm định vùng TEA sẽ do (DHS) thực hiện thay vì Cơ quan phát triển kinh tế như trước,

– Bảo lưu ngày ưu tiên đối với các nhà đầu tư EB-5 phải nộp lại đơn I-526 vì bất cứ lý do nào thì ngày ưu tiên của đơn I-526 ban đầu vẫn được giữ nguyên,

– Giám sát chặt chẽ hơn đối với các trung tâm vùng…

OMB đánh giá thường là bước cuối cùng của quy trình lập pháp trước khi công bố trên Sổ Đăng ký Liên Bang. Theo lệ, những quy định cuối cùng sẽ được công bố trên Sổ Đăng ký Liên Bang tối thiểu 30 ngày trước khi có hiệu lực chính thức. OMB có thể phê duyệt những quy định cuối cùng ngay lập tức và bắt đầu đánh giá trong thời gian 120 ngày hoặc đàm phán sửa đổi những đề xuất được nộp lên. Đối với dự thảo thay đổi chương trình EB-5, OMB đã phản hồi cho USCIS là “nhất quán với sự thay đổi”.

Trước khi Chính phủ Mỹ đưa ra quyết định thì từ nay đến hết năm tài chính 2019 (hết tháng 9/2019), chương trình EB-5 vẫn sẽ áp dụng các chính sách hiện thời. 

Các nhà đầu tư, nhà phát triển dự án, trung tâm vùng… liên quan đến chương trình EB-5 nên xem xét và cân nhắc thật cẩn thận. Bởi trong trường hợp số tiền đầu tư tăng lên thường kèm theo các thay đổi về chính sách. Do đó, nếu nhà đầu tư tiềm năng vẫn còn do dự thì nên cân nhắc bắt đầu hồ sơ đầu tư ngay trong THỜI ĐIỂM VÀNG với mức đầu tư 500.000 USD

– Tô Diễm (dịch)  – 

Related News

error: Content is protected !!