Luật mới chính thức có hiệu lực và chương trình trung tâm vùng EB-5 được gia hạn đến 20/12/2019

RSCC – Vào ngày 18/11, Quốc Hội Mỹ đã trình lên Tổng thống Donald Trump giải pháp hỗ trợ ngân sách tạm thời (continuing resolution) để tránh tình trạng đóng cửa chính phủ trong lúc chờ đợi sự thống nhất về gói ngân sách thường niên cho năm tài chính 2020. Như vậy, các chương trình trọng yếu của chính phủ Mỹ, trong đó có chương trình trung tâm vùng EB-5, cũng sẽ được gia hạn đến ngày 20/12/2019.

Mặc dù chương trình được gia hạn nhưng những sửa đổi được công bố vào ngày 24/07/2019 sẽ không bị ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là sau thời gian chờ đợi 120 ngày kể từ lúc Quy tắc cuối cùng được ban bố, Luật sửa đổi cải cách chương trình EB-5 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 21/11/2019. Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ cũng đã cập nhật tóm tắt những thay đổi chính thứccẩm nang hướng dẫn chính sách trên website.

Như đã đề cập trong các bài viết trước đây, các sửa đổi quan trọng của chương trình đầu tư nhập cư EB-5 đó là:

– Tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên 900.000 USD khi đầu tư vào vùng ưu tiên phát triển (TEA) và 1,8 triệu USD đối với những vùng không thuộc TEA.

– Cách thức chỉ định vùng TEA sẽ do Bộ An ninh nội địa Mỹ thực hiện.

– Cho phép đương đơn EB-5 bảo lưu ngày ưu tiên trong một số trường hợp nhất định.

– Một số thay đổi trong quy trình xóa bỏ điều kiện Thẻ xanh ở giai đoạn đơn I-829.

Như vậy, kể từ 21/11/2019 về sau, chương trình trung tâm vùng sẽ bắt đầu áp dụng và điều chỉnh theo những sửa đổi mới này. Mặt khác, trong thời gian gần đây có một số dự luật liên quan đến chương trình EB-5 cũng đã được đệ trình lên Quốc hội với các đề xuất khác nhau đang chờ được xem xét.

Các phân tích cụ thể và ảnh hưởng của những thay đổi này sẽ được RSCC cập nhật liên tục đến các nhà đầu tư EB-5 trong thời gian sắp tới.

(Nguồn: Natlawreview)

Related News

error: Content is protected !!