HỆ THỐNG CHÍNH PHỦ MỸ

RSCC – Được đặt chân đến nước Mỹ là mong muốn của không ít người, nếu bạn đang có dự định sang Mỹ định cư thì trước hết bạn nên tìm hiểu thêm về hệ thống chính phủ Mỹ, để bạn có những hành trang cũng như kiến thức cần thiết khi mình hòa nhập vào cường quốc này. Chính phủ Mỹ chính là nền tảng của cuộc sống Mỹ, gắn kết người dân với nhau và cùng tương tác với chính phủ.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách vận hành của chính phủ Mỹ là như thế nào mà đất nước này ngày càng hùng mạnh. Chính phủ Mỹ có 3 cơ quan cầm quyền riêng biệt, mỗi cơ quan đóng vai trò giám sát quyền lực của các cơ quan còn lại, điều đó tạo nên sự cân bằng về quyền lực cho chính phủ. Để tạo ra hệ thống của sự kiểm tra và đối trọng này, Hiến pháp đã tạo ra ba cơ quan chính phủ khác nhau: Cơ quan lập pháp (Quốc hội: Thượng viện + Hạ viện), Cơ quan hành pháp (đứng đầu là Tổng thống), Cơ quan tư pháp (Tòa án tối cao).

Trước tiên, người dân bầu các thành viên của Quốc hội, theo từng đơn vị bầu cử có số dân tương đương nhau, người được nhiều phiếu bầu nhất sẽ trở thành nghị sĩ của Quốc hội (Hạ viện và Thượng viện). Quốc hội có trách nhiệm lập pháp, giám sát và đưa ra đạo luận ảnh hưởng đến hành pháp để đảm bảo hoạt động của Chính phủ là hợp hiến và đúng luật. Bên cạnh đó, Quốc hội có thể bãi nhiệm Tổng thống thông qua luận tội ở Hạ viện và xét xử ở Thượng viện. Nhưng Tổng thống không có quyền giải tán Quốc hội hay tổ chức bầu cử. Song song đó, Quốc hội cũng giám sát chức năng Tư pháp thông qua việc có quyền phê chuẩn Thẩm phán Tối cao Pháp viện, thiết lập và hủy bỏ các tòa án liên bang, quyết định số lượng các thẩm phán nhưng Quốc hội không có quyền giải tán Tối cao Pháp viện.

Tiếp theo, người dân bầu chọn người thực thi quyền Hành pháp đó là Tổng thống và nhiệm kỳ 4 năm một lần. Tổng thống nhậm chức sẽ bổ nhiệm các chức vụ trong nội các của mình và một Phó Tổng thống. Tất cả các quyền lực hành pháp của chính phủ liên bang đề được ủy nhiệm cho Tổng thống, như vậy nội các gồm 15 bộ trưởng và các viên chức khác sẽ chịu trách nhiệm trước Tổng thống. Cụ thể như, một đạo luật muốn được ban hành thì phải được Tổng thống ký duyệt và đã được Quốc hội thông qua trước. Trong trường hợp Tổng thống không đồng ý với đạo luật thì có thể phủ quyết (gọi là Veto) thì đạo luật đó sẽ không có hiệu lực. Ngược lại, nếu Tổng thống đồng ý thông qua đạo luật, Tổng thống và các cơ quan dưới quyền có trách nhiệm thi hành luật đó.

Tuy nhiên, người dân không bầu chọn thành viên các Tòa án tối cao – là cơ quan thứ ba của chính phủ, mà được bổ nhiệm trọn đời bởi Tổng thống và sau đó được Quốc hội phê chuẩn, điều này đảm bảo Tòa án tối cao được độc lập so với Quốc hội và Tổng thống. Trách nhiệm của Tòa án là chủ động trong việc diễn giải các đạo luật (giải thích ý nghĩa của luật) và vô hiệu hóa bất kỳ đạo luật nào mà Tòa án tin là vi phạm Hiến pháp. Đứng đầu ngành Tư pháp là Tòa án Tối cao. 9 Thẩm phán tòa tối cao được bổ nhiệm trọn đời bởi Tổng thống và được phê chuẩn bởi Thượng viện. 1 trong 9 Thẩm phán được chọn là Chánh Án. Tòa án tối cao này sẽ xét xử các sự vụ liên quan đến chính phủ liên bang và các vụ việc giữa tiểu bang với nhau. Tổng thống dù có quyền lực nhưng nếu vi phạm thì hoàn toàn có thể bị Thẩm phán xét xử.

Hệ thống tam quyền phân lập của Mỹ hiện tại rất cân bằng và đảm bảo được tính giám sát lẫn nhau trong hệ thống chính trị. Tuy không hoàn toàn là hoàn hảo, nhưng hiện tại hệ thống này vẫn phù hợp với công dân Mỹ và sẽ vẫn được duy trì trong tương lai. Chính phủ Mỹ luôn bảo vệ công dân của họ, nếu bạn được trở thành công dân Mỹ đó là điều tuyệt vời và không phải ai cũng có thể trở thành công dân Mỹ được. Nếu bạn có cơ hội thì hãy nắm bắt cơ hội ấy nhanh nhất có thể, để sớm được là công dân của cường quốc thế giới này.

– Tổng hợp  – 

Related News

error: Content is protected !!