HẠN MỨC VISA NHẬP CƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

RSCC – Tuần rồi, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức thông báo về hạn mức thường niên của visa nhập cư cho năm tài chính (FY) 2020. Điều đáng chú ý nhất là diện định cư EB-5 sẽ được bổ sung thêm 1.111 visa trong năm này.

Bảng 1: Hạn mức visa nhập cư diện việc làm FY2020

Bảng trên miêu tả số lượng visa định cư phân bổ cho các diện việc làm (Employment-based) cho Trung Quốc và các nước khác trên thế giới. Sau đây là 3 điểm đáng chú ý liên quan đến số lượng visa EB-5 trong FY2020:

1. Có thêm 1.111 visa được phân bổ cho diện EB-5 trong FY2020

Trong FY2020, diện EB-5 sẽ được phân bổ tổng cộng 11.111 visa, tức là có thêm 1.111 visa  sẽ được cấp cho các đương đơn EB-5 trên toàn thế giới. Bởi lượng visa theo diện bảo lãnh gia đình không sử dụng của FY2019 còn dư lại nên diện việc làm sẽ được nhận thêm 156.500 visa trong FY2020, cao hơn 12% so với hàng năm (khoảng 140.000 visa/năm). Đồng thời, mỗi năm diện EB-5 sẽ được phân bổ 7,1% trong tổng số visa phân bổ cho diện việc làm. Như vậy, diện EB-5 sẽ có khoảng 11.111 visa được cấp trong FY2020.

2. Định mức visa EB-5 cho mỗi quốc gia sẽ là 778 trong FY2020, cao hơn 10% so với định mức mọi năm

Với 1.111 visa được phân bổ thêm cho diện EB-5, thì định mức visa của diện này cho mỗi quốc gia sẽ là 778 visa, trong khi mọi năm chỉ có khoảng 700 visa/quốc gia. Điều này nghĩa là có ít nhất 778 visa EB-5 sẽ được cấp cho các đương đơn ở mỗi quốc gia trên thế giới, không tính Trung Quốc do Đạo luật Bảo vệ Sinh viên Trung Quốc (Chinese Student Protection Act). Đây thực sự là tin tốt cho các nhà đầu tư Việt Nam và Ấn Độ bởi sẽ có thêm 78 visa EB-5 được cấp cho mỗi quốc gia, hứa hẹn rằng tình trạng tồn đọng visa của Việt Nam và Ấn Độ sẽ khả quan hơn trong FY2020.

3. Năm 2020 là năm cuối cùng CSPA nhận số lượng visa được trích từ hạn mức thường niên của Trung Quốc.

Theo Đạo luật Bảo vệ Sinh viên Trung Quốc (P.L. 102-404), từ năm 1992, 700 visa sẽ tự động được trích ra từ hạn mức visa EB-5 hàng năm của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi kể từ năm 2020 về sau. Trong thông báo về hạn mức visa thường niên của FY2020, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã nói rõ: “Khoảng 700 visa vẫn sẽ được dành riêng cho đạo luật này, với tổng số 210 visa được trích ra từ diện EB-3 và 490 visa từ diện EB-5.” Như vậy, chỉ có 490 visa diện EB-5 bị khấu trừ từ hạn mức thường niên dành cho Trung Quốc trong FY2020, thay vì 700 visa như những năm trước. 

Ngoài ra, IIUSA đã xác nhận với ông Charlie Oppenheim – Trưởng ban Báo cáo và Kiểm soát Visa nhập cư thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ – rằng FY2020 có thể là năm cuối cùng Đạo luật này có ảnh hưởng đến hạn mức visa thường niên của Trung Quốc. Điều này cho thấy việc khấu trừ lũy kế sẽ đạt yêu cầu của Đạo luật vào cuối năm tài chính hiện thời, do đó Đạo luật Bảo vệ Sinh viên Trung Quốc sẽ không còn tiếp tục được áp dụng sau FY2020.   

Tuy nhiên, cũng quan trọng khi nhận ra rằng Đạo luật này đã thực sự không còn bất cứ ảnh hưởng nào đến việc có sẵn visa dành cho các đương đơn Trung Quốc trong thời gian qua, bởi vì có hơn 4.300 visa diện EB-5 không sử dụng đã được phân bổ cho Trung Quốc mỗi năm. Bởi vì việc khấu trừ hạn mức thường niên của Trung Quốc theo Đạo luật trên không ảnh hưởng đến sự sẵn có của visa EB-5, trên 4.300 visa EB-5 không sử dụng mỗi năm trong những năm trước sẽ được cấp cho bất cứ đương đơn ở quốc gia nào (kể cả Trung Quốc) chỉ cần căn cứ vào ngày ưu tiên của họ. Như vậy, bất chấp Đạo luật Bảo vệ Sinh viên Trung Quốc, các đương đơn EB-5 từ Trung Quốc có ngày ưu tiên sớm hơn có thể được cấp visa từ chính lượng visa EB-5 không sử dụng này.

(Nguồn: IIUSA)

Related News

error: Content is protected !!