Giữa “Thường trú nhân Mỹ” và “Công dân Mỹ” có gì khác biệt?

Cụm từ “Thường trú nhân” và “Công dân” thường bị lẫn lộn với nhau mặc dù cả hai đều trao quyền sống hợp pháp ở Hoa Kỳ nhưng nó có ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Vậy sự khác biệt giữa Công dân và Thường trú nhân Mỹ là gì?

Thường trú nhân

Thường trú nhân là người được cấp quyền sinh sống hợp pháp tại Mỹ. Thường trú nhân được cấp một loại thẻ được gọi là “thẻ xanh” cho phép bạn sinh sống và làm việc tại bất kỳ bang nào ở Mỹ. Dù được cấp thẻ xanh nhưng cá nhân cư trú vẫn là công dân của một quốc gia khác. Vì vậy, mỗi lần bạn đi ra nước ngoài, bạn phải mang theo hộ chiếu của quốc gia đó cũng như thẻ xanh của bạn để có thể trở lại Hoa Kỳ. Nếu bạn sinh sống hơn 6 tháng tại một quốc gia khác ngoài nước Mỹ thì sẽ khó khăn hơn cho bạn để quay lại Mỹ sau thời gian ở nước ngoài và cơ hội nhập tịch khó khăn hơn.

Bên cạnh đó, có những hạn chế đối với quyền của thường trú nhân đó là bạn không có bất kỳ quyền bầu cử trong các sự kiện chính trị từ cấp độ Liên bang trở lên. Một hạn chế quan trọng đối với thường trú nhân là bạn có thể bị trục xuất về đất nước của bạn nếu bạn vi phạm luật pháp tại Mỹ.

Sau một khoảng thời gian sinh sống nhất định tại Mỹ, thường là 5 năm, những người thường trú nhân có phẩm chất đạo đức tốt và vượt qua được kỳ thi tiếng Anh của chính phủ Mỹ có thể nộp đơn đăng ký xin nhập quốc tịch Mỹ.

Công dân Mỹ

Công dân Mỹ đủ điều kiện nhận hộ chiếu của Mỹ, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành. Họ có thể đi du lịch đến hơn 160 quốc gia trên thế giới mà không cần thị thực. Đồng thời bạn có thể rời Mỹ  và trở lại bất cứ lúc nào mà không bị yêu cầu cấp lại giấy phép và không bị hạn chế về số ngày bạn có thể ở lại các quốc gia bên ngoài Mỹ.

Công dân Mỹ có thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang và địa phương, giữ các công việc nhất định của chính phủ và phục vụ trong bồi thẩm đoàn. Bên cạnh đó, bạn còn được hưởng nhiều khoản trợ cấp, học bổng và trợ cấp của chính phủ liên bang và tiểu bang chỉ dành cho công dân Mỹ.

Khi có quốc tịch Hoa Kỳ, bạn có thể làm hồ sơ bảo lãnh người thân của bạn đến Mỹ sinh sống như cha mẹ, vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi và chưa lập gia đình. Ngoài ra, công dân Mỹ không thể bị trục xuất khỏi Mỹ cho dù họ vi phạm bất kỳ lỗi nào ở Mỹ.

Related News

error: Content is protected !!