DỮ LIỆU BÁO CÁO IIUSA: THỐNG KÊ ĐƠN I-526 QUÝ IV – 2018

Vào ngày 1 tháng 3 năm 2019, USCIS đã công bố dữ liệu của xu hướng đơn I-526 Quý IV năm 2018 và IIUSA cũng đã công bố phân tích mới nhất về dữ liệu này trên website. Phân tích chuyên sâu này tập trung vào đóng góp kinh tế đáng kể mà chương trình EB-5 đang tạo ra, các tác động của những nỗ lực của USCIS và các điểm dữ liệu nổi bật khác.

1. Vốn Đầu Tư

Căn cứ vào số lượng đơn I-526 đã nộp, chương trình EB-5 đã tạo ra gần 7 tỷ USD vào việc tài trợ phát triển kinh tế vào FY2018. Trong khoảng thời gian từ FY2008 đến FY2018, USCIS đã chấp thuận trên 64.600 đơn I-526, tương đương với hơn 32,3 tỷ USD vốn đầu tư cho nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua chương trình EB-5.

2. Tạo Việc Làm

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổng kết rằng mỗi nhà đầu tư EB-5 dự kiến ​​sẽ tạo ra 16 việc làm ở Hoa Kỳ. Cùng với đó, các nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện đã tạo ra trên 1 triệu việc làm tại Hoa Kỳ trong thời gian 10 năm, từ FY2008 đến FY2018.

3. Số lượng nộp đơn I-526

Số đơn I-526 đã nộp trong FY2018 là 6.424, giảm 40% so với FY2017. Số lượng nộp đơn I-526 hàng năm trong FY2018 đang là mức thấp nhất trong năm năm gần đây.

4. Xét duyệt đơn I-526

Trong FY2018, trên 14.850 đơn I-526 đã được xét duyệt bởi USCIS, tức là tăng lên 60% năng suất của USCIS so với năm trước.

5. Tỷ lệ chấp thuận đơn I-526

Tỷ lệ chấp thuận trung bình của đơn I-526 đã giảm 10% trong Quý IV – FY2018, giảm từ 97% trong Quý III xuống chỉ còn 87% trong Quý IV.

6. Tình trạng tồn đọng đơn I-526

Kết hợp giữa sự sụt giảm đáng kể của lượng nộp đơn I-526 và sự tăng trưởng nhất quán của việc xét duyệt đơn I-526, số lượng đơn I-526 đang còn tồn đọng tại USCIS tính đến cuối Quý IV – FY2018 tiếp tục giảm 16% so với quý trước xuống còn 14.394 đơn. Đây là mức thấp nhất kể từ Quý II – FY2015.

Thông qua dữ liệu công bố trên, có thể thấy rằng chương trình EB-5 đã và đang đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ và giảm thiểu tình trạng thất nghiệp tại đây. Ngoài ra, việc sụt giảm đáng kể số lượng đơn I-526 tồn đọng đang chờ phê duyệt tại USCIS có nghĩa là thời gian chờ của các nhà đầu tư có khả năng được rút ngắn hơn trước.

(Nguồn: IIUSA)

 

Related News

error: Content is protected !!