ĐỀ XUẤT TĂNG BIỂU PHÍ NỘP ĐƠN NHẬP CƯ & NHẬP TỊCH

RSCC – Vào ngày 14/11/2019, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã công bố đề xuất điều chỉnh biểu phí khi nộp các đơn xin nhập cư và nhập tịch do Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) chịu trách nhiệm thu.

USCIS đã tiến hành đánh giá toàn diện biểu phí mỗi 2 năm/lần và xác định rằng các khoản phí hiện tại không chi trả được cho toàn bộ chi phí liên quan đến dịch vụ xét duyệt và nhập tịch của USCIS. Lần cuối cùng DHS điều chỉnh biểu phí là vào ngày 23/12/2016, với mức tăng trung bình 21%. Lần này, DHS đề xuất điều chỉnh biểu phí của USCIS cũng dựa theo con số này (21%), bổ sung thêm vài loại phí đối với các yêu cầu nhất định, lập ra các khoản phí mới đối với lao động không định cư (nonimmigrant workers) và giới hạn số lượng người thụ hưởng trên các hình thức nhất định nhằm đảm bảo USCIS có đủ nguồn lực cần thiết để cung cấp đầy đủ dịch vụ cho các đương đơn.

Theo DHS, việc điều chỉnh biểu phí là cần thiết để chi trả cho toàn bộ chi phí hoạt động trong quản lý hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống và xét duyệt yêu cầu nhập cư, nhập tịch một cách hiệu quả và công bằng, đồng thời bảo vệ người dân và tôn vinh giá trị của đất nước Hoa Kỳ. 

Đối với diện đầu tư nhập cư EB-5, biểu phí áp dụng cho các loại đơn I-526, I-829, I-924 và I-924A được DHS đề xuất điều chỉnh như sau: 

Loại đơn

Lệ phí hiện thời

Lệ phí đề xuất Tăng ($)

Tỷ lệ tăng (%)

I-526

$3,675

$4,015 $340

9%

I-829

$3,750

$3,900 $150

4%

I-924

$17,795

$17,795 $0

0

I-924A

$3,035

$4,470 $1,435

47%

Hiện DHS đang tiếp nhận ý kiến phản hồi và đóng góp từ cộng đồng liên quan đến vấn đề điều chỉnh biểu phí nộp đơn xin nhập cư và nhập tịch cho đến hết ngày 30/12/2019.

Related News

error: Content is protected !!