Tin tức EB-5

BẢN TIN VISA THÁNG 06/2021

RSCC – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đăng tải chính thức bản tin visa tháng 06/2021 trên website.  Từ ngày 01/06/2021, các nhà đầu tư EB-5 có đơn thỉnh cầu thẻ xanh I-526 đã được USCIS chấp thuận với ngày ưu tiên sớm hơn hoặc vào ngày đáo hạn trong bản tin này sẽ […]

Đọc thêm

BẢN TIN VISA THÁNG 05/2021

RSCC – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đăng tải chính thức bản tin visa tháng 05/2021 trên website.  Từ ngày 01/05/2021, các nhà đầu tư EB-5 có đơn thỉnh cầu thẻ xanh I-526 đã được USCIS chấp thuận với ngày ưu tiên sớm hơn hoặc vào ngày đáo hạn trong bản tin này sẽ […]

Đọc thêm

BẢN TIN VISA THÁNG 04/2021

RSCC – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đăng tải chính thức bản tin visa tháng 04/2021 trên website.  Từ ngày 01/04/2021, các nhà đầu tư EB-5 có đơn thỉnh cầu thẻ xanh I-526 đã được USCIS chấp thuận với ngày ưu tiên sớm hơn hoặc vào ngày đáo hạn trong bản tin này sẽ […]

Đọc thêm


error: Content is protected !!