Tin tức EB-5

BẢN TIN VISA THÁNG 10/2021

RSCC – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đăng tải chính thức bản tin visa tháng 10/2021 trên website.  Từ ngày 01/10/2021, các nhà đầu tư EB-5 diện trực tiếp có đơn thỉnh cầu thẻ xanh I-526 đã được USCIS chấp thuận với ngày ưu tiên sớm hơn hoặc vào ngày đáo hạn trong bản […]

Đọc thêm

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ ĐƠN EB-5 ĐẾN QUÝ II/2021

RSCC – Trong bài viết là số liệu thống kê đơn I-526 kể từ lúc Quy tắc Hiện đại hóa chương trình bắt đầu có hiệu lực vào tháng 11 năm 2019.  Phán quyết của tòa án trong vụ kiện giữa Trung tâm vùng Behring và Chad Wolf ở Bắc California vào ngày 23/06 vừa […]

Đọc thêm

BẢN TIN VISA THÁNG 09/2021

RSCC – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đăng tải chính thức bản tin visa tháng 09/2021 trên website.  Từ ngày 01/09/2021, các nhà đầu tư EB-5 diện trực tiếp có đơn thỉnh cầu thẻ xanh I-526 đã được USCIS chấp thuận với ngày ưu tiên sớm hơn hoặc vào ngày đáo hạn trong bản […]

Đọc thêm


error: Content is protected !!