Tin tức EB-5

BẢN TIN VISA THÁNG 02/2021

RSCC – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đăng tải chính thức bản tin visa tháng 02/2021 trên website.  Từ ngày 01/02/2021, các nhà đầu tư EB-5 có đơn thỉnh cầu thẻ xanh I-526 đã được USCIS chấp thuận với ngày ưu tiên sớm hơn hoặc vào ngày đáo hạn trong bản tin này sẽ […]

Đọc thêm

BẢN TIN VISA THÁNG 01/2021

RSCC – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đăng tải chính thức bản tin visa tháng 01/2021 trên website.  Từ ngày 01/01/2021, các nhà đầu tư EB-5 có đơn thỉnh cầu thẻ xanh I-526 đã được USCIS chấp thuận với ngày ưu tiên sớm hơn hoặc vào ngày đáo hạn trong bản tin này sẽ […]

Đọc thêm

BÁO CÁO DỮ LIỆU THỜI GIAN XỬ LÝ CÁC LOẠI ĐƠN EB-5 TRONG THÁNG 11/2020

Dựa vào số liệu thống kê mới nhất do USCIS công bố, thời gian xử lý trung bình đối với các loại đơn của chương trình đầu tư định cư EB-5: I-526, I-829 và I-924 đã giảm ở nhiều mức độ khác nhau trong tuần cuối của tháng 11/2020. Đây là tin đáng mừng cho […]

Đọc thêm


error: Content is protected !!