Tin tức EB-5

BẢN TIN VISA THÁNG 08/2020

RSCC – Bản tin visa tháng 08/2020 vừa cập nhật thông tin chính thức trên website của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.  Từ ngày 01/08, các nhà đầu tư EB-5 có đơn thỉnh cầu thẻ xanh I-526 đã được USCIS chấp thuận với ngày ưu tiên sớm hơn hoặc vào ngày đáo hạn trong bản […]

Đọc thêm

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ EB-5 TRONG QUÝ I & III/2019

RSCC – Gần đây, Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ (IIUSA) đã nhận được số liệu thống kê cụ thể theo quốc gia về đơn I-526 trong Quý I và III năm tài chính 2019.   Dựa vào dữ liệu thống kê này, IIUSA đã công bố bản báo cáo phân tích xu hướng thị trường […]

Đọc thêm

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN I-526 CỦA QUÝ II/2020

RSCC – Vào ngày 23/06/2020, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố dữ liệu báo cáo thống kê các loại đơn xin nhập cư của quý II/2020 (từ ngày 01/01 – 31/03/2020), trong đó có đơn I-526. Quý II/2020 là quý đầu tiên có toàn bộ thời gian áp dụng số tiền đầu tư tối […]

Đọc thêm


error: Content is protected !!