CẬP NHẬT BẢN TIN VISA THÁNG 7/2019

RSCC – Cục Lãnh Sự thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa công bố bản tin Visa tháng 7/2019. Bản tin cho hay ngày đáo hạn vẫn giữ nguyên là ngày 01/10/2014 đối với Trung Quốc và 01/10/2016 đối với Việt Nam.

Điều đáng chú ý hơn là trong lịch sử chương trình EB-5 Ấn Độ lần đầu tiên phải theo một ngày đáo hạn cụ thể, là ngày 01/05/2017. Thực ra, điều này cũng không hẳn gây nhiều bất ngờ bởi trước đây các chuyên gia trong lĩnh vực EB-5 cũng đã dự đoán được tình hình ở thị trường Ấn Độ. 

Bảng thông tin Visa EB-5

Loại visa

Tất cả các quốc gia (loại một số nước được liệt kê) Trung Quốc

El Salvador Guatemala Honduras

Ấn Độ

Mexico Philippine

Việt Nam

EB-1

22/04/2018 08/05/2017 22/04/2018 01/01/2015 22/04/2018 22/04/2018

22/04/2018

EB-2

C 01/11/2016 C 24/04/2009 C C

C

EB-3

C 01/01/2016 C 01/07/2009 C C

C

Lao động không có tay nghề

C 22/11/2007 C 01/07/2009 C C

C

EB-4

C C 01/07/2016 C 01/07/2016 C

C

Lao động tôn giáo đặc biệt

C C 01/07/2016 C 01/07/2016 C

C

EB-5 đầu tư trực tiếp (C5 và T5)

C 01/10/2014 C 01/05/2017 C C

01/10/2016

EB-5 qua trung tâm vùng (I5 và R5)

C 01/10/2014 C 01/05/2017 C C

01/10/2016

Chú thích: 

C – hiện tại đang thụ lý hồ sơ. Đồng nghĩ với số lượng visa có sẵn cho tất cả các hồ sơ đủ tiêu chuẩn.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày được ghi chú trong bảng.

Ngoài ra, Cục Lãnh Sự cũng khuyến cáo rằng Ấn Độ và Việt Nam có khả năng đạt hạn mức 700 visa hàng năm cho diện EB-5 của mỗi quốc gia trong tháng 7 này. Trong trường hợp đó, từ tháng 8 đến hết năm tài chính 2019 của Mỹ, cả 2 quốc gia Ấn Độ và Việt Nam dự kiến sẽ có cùng ngày đáo hạn với Trung Quốc.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là hành động tạm thời. Khi bước sang năm tài chính 2020 (từ tháng 10/2019), ngày đáo hạn của Ấn Độ có khả năng đẩy nhanh hơn, vào khoảng mùa hè/ mùa thu năm 2017, và Việt Nam sẽ đẩy tới  vào mùa thu hoặc đầu mùa đông năm 2016.  

– Phương Thanh (dịch)  –

Related News

error: Content is protected !!