CÁC YÊU CẦU TẠO VIỆC LÀM KHI ĐẦU TƯ EB-5

Sở Nhập tịch & Di trú Hoa Kỳ (USCIS) yêu cầu nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư số vốn cần thiết vào doanh nghiệp thương mại mới và tạo ra tối thiểu 10 công việc toàn thời gian cho nhân viên đủ điều kiện tối thiểu trong vòng 02 năm. Các vấn đề về yêu cầu tạo việc làm khi tham gia đầu tư EB-5 được RSCC tổng hợp từ USCIS sẽ thật sự hữu ích cho những nhà đầu tư tương lai.

Đối với doanh nghiệp thương mại mới không nằm trong trung tâm khu vực:

Các vị trí việc làm toàn thời gian phải được tạo ra trực tiếp bởi doanh nghiệp thương mại mới. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp thương mại mới (hoặc toàn bộ doanh nghiệp thương mại/các công ty con sở hữu) phải là chủ nhân của các nhân viên đủ điều kiện.

Đối với một doanh nghiệp thương mại mới nằm trong trung tâm khu vực:

Các vị trí việc làm toàn thời gian có thể được tạo trực tiếp hoặc gián tiếp bởi doanh nghiệp thương mại mới.

  • Công việc trực tiếp là những công việc thiết lập mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và nhân viên giữa doanh nghiệp thương mại mới và những người mà họ sử dụng.
  • Công việc gián tiếp là những công việc được tổ chức bên ngoài doanh nghiệp thương mại mới nhưng được tạo ra như là kết quả của doanh nghiệp thương mại mới.

Nói một cách dễ hiểu là: số lượng nhân sự không làm việc trực tiếp tại dự án nhưng có được công việc gián tiếp thông qua việc xây dựng đi vào hoạt động của dự án. Khi dự án xây dựng và đi vào hoạt động cần các nhà cung ứng sản phẩm. Các nhà cung ứng này nhờ sự vận hành của dự án mà tạo ra công việc cho nhân viên của đơn vị mình. Các công việc này được gọi là công việc gián tiếp

Nhà đầu tư có thể được công nhận khi có hoạt động nhằm duy trì một doanh nghiệp khó khăn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư EB-5 có thể dựa vào việc bảo trì công việc. Nhà đầu tư phải chứng minh rằng số lượng nhân viên hiện tại đang hoặc sẽ được duy trì ở mức không thấp hơn mức đầu tư trước ít nhất 2 năm.

Những thuật ngữ cần biết liên quan đến yêu cầu việc làm

Nhân viên đủ điều kiện có thể là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp hoặc người nhập cư khác có thẩm quyền để làm việc tại Hoa Kỳ hoặc người cư trú tạm thời trong thời gian tạm hoãn trục xuất. Định nghĩa này không bao gồm nhà đầu tư nhập cư; vợ/chồng, con trai hoặc con gái của mình; hoặc bất kỳ công dân nước ngoài trong tình trạng không nhập cư; người không được cấp phép làm việc tại Hoa Kỳ.

Việc làm toàn thời gian là việc làm của một nhân viên đủ điều kiện của doanh nghiệp thương mại mới đòi hỏi tối thiểu 35 giờ làm việc mỗi tuần (kể cả công việc gián tiếp). Các công việc không liên tục, tạm thời, theo mùa không được coi là công việc toàn thời gian.

Doanh nghiệp gặp khó khăn là một doanh nghiệp đã tồn tại ít nhất hai năm và đã phát sinh lỗ ròng trong khoảng thời gian 12 hoặc 24 tháng trước ngày ưu tiên trong đơn I-526 của nhà đầu tư nhập cư. Việc thua lỗ trong khoảng thời gian này phải chiếm tối thiểu 20% giá trị tài sản ròng doanh nghiệp trước thời điểm thua lỗ. Vì mục đích xác định doanh nghiệp gặp khó khăn đã tồn tại trong hai năm thì người kế vị doanh nghiệp sẽ được cho là đã tồn tại trong cùng khoảng thời gian thừa kế doanh nghiệp.

Khi hiểu rõ về các yêu cầu tạo việc làm khi đầu tư EB-5 sẽ giúp các nhà đầu tư tuân thủ đúng quy định của USCIS, tránh được những sai xót và rủi ro không đáng. RSCC sẽ đồng hành cùng bạn để đưa ra các giải pháp hiệu quả và an toàn nhất khi tham gia chương trình EB-5.

Related News

error: Content is protected !!