CA Ventures – Lịch sử phát triển

2004

Tom Scott thành lập CA (Campus Acquisitions)

2008

CA mở 2 khu ký túc xá sinh viên

2009

CA mở thêm 2 khu ký túc xá sinh viên, đánh dấu mức trên 1.000 giường

2010

CA mở thêm 1 khu ký túc xá sinh viên

2012

CA mở thêm 3 khu ký túc xá sinh viên

Campus Acquisitions đổi tên thành CA Ventures nhằm tập trung vào khu ký túc xá sinh viên, viện dưỡng lão, khu dân cư, văn phòng, khách sạn và quốc tế.

CA Student, CA Office, CA Residential, CA Senior & CA Hospitality thành lập. 

CA International thành lập nhằm tiếp tục phát triển khu ký túc xá sinh viên ở Nam Mỹ.

2013

CA Student mở thêm 3 khu ký túc xá sinh viên

CA Office mua lại 505 Waterford – Minneapolis

2014

CA Hospitality mở khách sạn đầu tiên; Hyatt Place – Champaign

CA Residential và White Oak Realty mở Arkadia Tower – Chicago

CA Student mở thêm 8 khu ký túc xá sinh viên, mua lại 2 khu ký túc xá, đánh dấu mức trên 5.000 giường.

CA Office mua lại Renaissance Complex – Overland Park

CA Senior hoàn tất mua lại Olathe.

2015

CA Office mua lại Palmer Plaza – Nashville

CA Office đổi tên thành CA Office/Vanderbilt Partners

CA Office/Vanderbilt mua lại danh mục đầu tư Duke với trị giá 1,1 tỷ USD

CA Student mua lại 6 khu đất xây dựng trong khuôn viên Crest

CA Senior hoàn tất Wheaton, Grayslake, Overland Park

CA International hoàn tất mua lại 3 khu đất xây dựng ở Nam Mỹ

CA Hospitality mở thêm Hyatt Place – Bloomington/Normal

CA Student mở thêm 10 khu ký túc xá sinh viên, đánh dấu mức trên 10.000 giường.

2016

CA Senior Living và Goldman Sachs hợp tác phát triển 14 viện dưỡng lão trên toàn nước Mỹ.

CA Student Living hoàn tất 8 khu ký túc xá sinh viên trên toàn nước Mỹ.

CA Residential và K. Gilles LLC đột phá khi phát triển khu nhà ở với 320 căn hộ đa dạng ở trung tâm Chicago

CA Senior mở viện dưỡng lão đầu tiên, Travanse Olathe

Tom Scott, Chủ tịch của CA Ventures, nhận Giải thưởng Doanh nhân trẻ của năm 2016 do Ernst & Young tài trợ ở hạng mục Bất động sản khu vực Trung Tây Hoa Kỳ.

2017

CA Senior Living hoàn tất việc mua lại Lynwood, WA, bao gồm khu sống độc lập đầu tiên cho CA

CA bán 5 bất động sản trị giá 299,5 triệu USD cho Scion Group, bao gồm 2.658 giường.

CA International mở tòa văn phòng đầu tiên ở Chile, Livinn Santiago

CA International hợp tác với Golub & Co để cải tại một tòa nhà ở Ba Lan thành khu ký túc xá sinh viên với hơn 600 giường.

CA, QuadReal và GI Partners đầu tư 600 triệu USD vào liên doanh khu ký túc xá sinh viên

CA International mở thêm Livinn Bogota, bất động sản đầu tiên ở Colombia

2018

CA thành lập Anthology, nền tảng hoạt động viên dưỡng lão của CA

CA Industrial, CA Campus Partnerships và CA International – Europe thành lập

2019

CA mở văn phòng ở Luân Đôn.

Related News

error: Content is protected !!