Bảo hiểm Y tế ở Mỹ – Đôi điều bạn cần biết

Bảo hiểm y tế ở Mỹ

Bảo hiểm y tế là một đề tài khá phức tạp ở Mỹ. Với những người đang chuẩn bị định cư Mỹ, đặc biệt là người đến từ  nhiều quốc gia có dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe toàn cầu, điều này rất quan trọng để hiểu những lựa chọn mà mình có là gì. Hầu hết, bạn nên liên hệ với một chuyên gia có thể tư vấn cho bạn.

Nói chung, người Mỹ trả tiền cho việc chăm sóc y tế của họ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bảo hiểm y tế của họ. Không có gì ngạc nhiên nếu bạn được yêu cầu thanh toán khi đến bác sĩ. Điều này rất phổ biến ở Mỹ và nó được gọi là đồng thanh toán.

Chăm sóc sức khỏe ở Mỹ không hề rẻ, thật tốt nếu có một nhà tuyển dụng chi trả đầy đủ cho bạn. Một số nhà tuyển dụng chỉ trả một phần bảo hiểm sức khỏe của bạn và bạn có thể phải trả phần còn lại. Điều này được gọi là phí bảo hiểm/phí trả thêm.

Tại Mỹ, chăm sóc sức khỏe là một hệ thống kết hợp giữa bảo hiểm tư nhân và nhà nước. Bạn có thể so sánh giá cả và tìm bảo hiểm y tế tư nhân trong Thị trường bảo hiểm y tế. Medicare và Medicaid là hai chương trình bảo hiểm y tế do liên bang tài trợ cho một số nhóm người nhất định.

Medicare – Chăm sóc y tế

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do liên bang quản lý dành cho người Mỹ trên 65 tuổi cũng như người khuyết tật hoặc bệnh thận giai đoạn cuối. Chương trình này được tài trợ bằng thuế, phí bảo hiểm, v.v … Công dân Mỹ hoặc người nước ngoài lớn tuổi có visa làm việc hoặc thường trú đã trả ít nhất 10 năm cho hệ thống Medicare đủ điều kiện sử dụng.

Medicaid – Trợ cấp y tế

Trợ cấp y tế là chương trình bảo hiểm y tế dành cho những người có thu nhập thấp bao gồm gia đình có trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật hoặc người già. Chương trình này là một sự nỗ lực chung được tài trợ bởi thuế từ cả chính phủ liên bang và các các tiểu bang. Khoảng ⅓ người Mỹ có bảo hiểm y tế được cấp bởi 2 chương trình Medicare và Medicaid.

Ở nhiều thành phố và cộng đồng có các phòng khám hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí hoặc chi phí thấp.

Nếu bạn không có bảo hiểm y tế, bạn phải đóng tiền phạt. Với những người không có bảo hiểm y tế thì phải trả cho dịch vụ y tế cá nhân của họ. Không có gì ngạc nhiên khi nghe có nhiều người nộp đơn tuyên bố phá sản ở Mỹ làm như vậy vì họ bị bệnh hoặc bị tai nạn và không thể trả các hóa đơn y tế cực kỳ cao. Nhưng đừng lo lắng gì thậm chí, nếu bạn không có bảo hiểm y tế, Luật pháp Mỹ cấm bất kỳ bệnh viện hoặc bác sĩ nào từ chối điều trị cho bạn trong trường hợp khẩn cấp.

– Tô Diễm (dịch) –

Related News

error: Content is protected !!