BÁO CÁO DỮ LIỆU THỜI GIAN XỬ LÝ CÁC LOẠI ĐƠN EB-5 TRONG THÁNG 11/2020

Dựa vào số liệu thống kê mới nhất do USCIS công bố, thời gian xử lý trung bình đối với các loại đơn của chương trình đầu tư định cư EB-5: I-526, I-829 và I-924 đã giảm ở nhiều mức độ khác nhau trong tuần cuối của tháng 11/2020. Đây là tin đáng mừng cho các nhà đầu tư và nhà phát triển dự án của chương trình EB-5.

Để minh họa rõ hơn các cập nhật về thời gian xử lý các loại đơn EB-5 gần đây, IIUSA (Hiệp hội Đầu tư Hoa Kỳ) đã cung cấp dữ liệu cùng với các phân tích và biểu đồ về thời gian xử lý 03 loại đơn trên trong giai đoạn từ tháng 12/2017 đến tháng 11/2020.

1. Thời gian xử lý đơn I-526

• Đối với các nước không chịu ảnh hưởng của tình trạng tồn đọng:

Tính đến ngày 30/11/2020, thời gian xử lý đơn I-526 từ những quốc gia này là từ 27,5 đến 40,5 tháng. Vào tháng 08/2020, USCIS công bố mất từ 46 đến 74,5 tháng để xử lý đơn I-526, là mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, thời gian xử lý này đã giảm dần trong suốt 03 tháng sau đó. Đặc biệt, thời gian xử lý đơn I-526 hiện tại đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 05/2019 lúc thời gian xử lý I-526 rơi vào khoảng dưới 30 tháng đến dưới 45 tháng. USCIS đã áp dụng phương pháp xử lý mới đối với đơn I-526 dựa trên khả năng cấp thị thực EB-5 từ ngày 31/03/2020. Do đó, những đơn I-526 của các nhà đầu tư ở các quốc gia không bị tồn đọng hồ sơ (tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc đại lục) hiện đang được xét duyệt nhanh hơn.

• Đối với Trung Quốc đại lục:

Đơn I-526 của các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục sẽ mất khoảng 49 – 52,5 tháng để USCIS xử lý. Trước đó, vào giữa tháng 08/2020 thời gian xử lý lâu nhất là 75 tháng và giảm xuống còn 52,5 tháng (hơn 30%) vào tuần cuối của tháng 11/2020. Như vậy, thời gian xử lý I-526 của Trung Quốc cũng đã giảm đáng kể trong thời gian qua. Hiện tại, sự khác biệt về thời gian xử lý đơn I-526 giữa Trung Quốc và các quốc gia khác là khoảng 12 tháng.

2. Thời gian xử lý đơn I-829

Theo USCIS, thời gian xử lý thông thường đối với đơn I-829 là từ 33 đến 59 tháng. Như vậy, sau khi tăng mạnh lên hơn 230 tháng vào cuối tháng 10/2020 thì thời gian xử lý I-829 hiện tại đã giảm xuống dưới mức 60 tháng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức cao nhất từ trước đến nay.

3. Thời gian xử lý đơn I-924

Hiện tại, USCIS dự kiến sẽ mất từ 52,5 đến 56 tháng để xét duyệt đơn I-924 (Đơn xin Chỉ định Trung tâm Khu vực theo Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư). Thời gian xử lý I-924 trung bình đã trải qua một loạt biến động kể từ tháng 04/2019.

Trên thực tế, thời gian xử lý I-924 đã tăng cao lên mức 119 tháng vào tháng 05/2020 nhưng cũng nhanh chóng giảm xuống dưới 31 tháng vào đầu tháng 08. Tuy nhiên, đến tháng 9 và 10/2020 tiếp tục tăng trở lại hơn 96 tháng. Qua tháng 11, thời gian xử lý đơn I-829 đã giảm xuống còn khoảng 60 tháng. Ngay cả như vậy thì thời gian xử lý I-924 vẫn rất khó đoán.

Related News

error: Content is protected !!