BẢN TIN VISA THÁNG 4/2019

Cục Lãnh Sự thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa công bố bản tin Visa tháng 4/2019. Trong đó điểm nổi bật đáng chú ý là ngày đáo hạn của Trung Quốc và Việt Nam đã tăng lên so với tháng trước.

Ngày đáo hạn đối với các hồ sơ đầu tư EB-5 từ Trung Quốc là ngày 15/9/2014 (tăng 1 tuần) và từ Việt Nam là 22/8/2016 (tăng 5 tuần). 

Kể từ ngày 1/4/2019, các nhà đầu tư Trung Quốc và Việt Nam đã nộp đơn I-526 vào hoặc trước ngày đáo hạn mới này sẽ đủ điều kiện để lên lịch phỏng vấn với các cơ quan Lãnh Sự thuộc Bộ Ngoại Giao và được cấp visa nhập cư có điều kiện để vào Mỹ; hoặc nộp đơn điều chỉnh trạng thái nếu nhà đầu tư đang ở tại Hoa Kỳ.

Bảng thông tin Visa EB-5

Loại visa

Tất cả các quốc gia (loại một số nước được liệt kê)

Trung Quốc El Salvador Guatemala Honduras Ấn Độ Mexico Philippine

Việt Nam

EB-1

01/02/2018

22/02/2017 01/02/2018 22/02/2017 01/022018 01/02/2018

01/02/2018

EB-2

C

01/04/2016 C 12/04/2009 C C

C

EB-3

C

01/08/2015 C 22/06/2009 C 01/03/2018

C

Lao động không có tay nghề

C

22/08/2007 C 22/06/2009 C 01/03/2018

C

EB-4

C

C 08/03/2016 C 01/04/2018 C

C

Lao động tôn giáo đặc biệt

C

C 08/03/2016 C 01/04/2018 C

C

EB-5 đầu tư trực tiếp (C5 và T5)

C

15/09/2014 C C C C

22/08/2016

EB-5 qua trung tâm vùng (I5 và R5)

C

15/09/2014 C C C C

22/08/2016

Chú thích: 

C – hiện tại đang thụ lý hồ sơ. Đồng nghĩ với số lượng visa có sẵn cho tất cả các hồ sơ đủ tiêu chuẩn.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày được ghi chú trong bảng.

Related News

error: Content is protected !!