BẢN TIN VISA THÁNG 09/2021

RSCC – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đăng tải chính thức bản tin visa tháng 09/2021 trên website. 

Từ ngày 01/09/2021, các nhà đầu tư EB-5 diện trực tiếp có đơn thỉnh cầu thẻ xanh I-526 đã được USCIS chấp thuận với ngày ưu tiên sớm hơn hoặc vào ngày đáo hạn trong bản tin này sẽ đủ điều kiện để lên lịch phỏng vấn với các cơ quan Lãnh sự của Bộ Ngoại Giao. 

Bảng thông tin Visa EB-5

C – hiện tại đang thụ lý hồ sơ. Đồng nghĩ với số lượng visa có sẵn cho tất cả các hồ sơ đủ tiêu chuẩn.

U – không thể sử dụng, nghĩa là số visa hiện không có sẵn.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày được ghi chú trong bảng

Loại visa

Tất cả các quốc gia (loại một số nước được liệt kê)

Trung Quốc Việt Nam Ấn Độ Mexico Philippines

El Salvador Guatemala Honduras

EB-1

C

C C

C

C C

C

EB-2

C

01/07/2018 C 01/09/2011 C C

C

EB-3

C

08/01/2019

C

01/01/2014

C

C

C

Lao động không có tay nghề

C

01/02/2010

C

01/01/2014

C

C

C

EB-4

C

C C C 01/03/2020 C 15/03/2019

Lao động tôn giáo đặc biệt

C C C C 01/03/2020 C

15/03/2019

EB-5 đầu tư trực tiếp (C5 và T5)

C

22/11/2015 C C C C

C

EB-5 qua trung tâm vùng (I5 và R5)

U

U U U U U

U

Đối với diện đầu tư EB-5 trực tiếp:

    • Trung Quốc Đại lục: ngày đáo hạn được đẩy lên ngày 22/11/2015.
    • Việt Nam: ngày đáo hạn sẽ được chuyển sang “hiện tại”, tức là các hồ sơ đủ điều kiện có thể nộp đơn xin cấp visa.

Do ủy quyền Chương trình đầu tư EB-5 qua Trung tâm vùng đã tạm hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 nên hiện tại lượng visa dành cho diện nhập cư này tạm thời không có sẵn để cấp cho tất cả các quốc gia và được liệt kê là “U”.

Để được tư vấn chi tiết về chương trình đầu tư định cư EB-5, vui lòng liên hệ email info@rscc.vn hoặc điện thoại 0918.515.527.

Related News

error: Content is protected !!