GẤP: 73 ngày cuối để nhà đầu tư EB-5 nộp đơn I-526 xin nhập tịch Mỹ

RSCC – “Quy tắc cuối cùng” sẽ áp dụng cho những đơn yêu cầu nhập cư EB-5 bắt đầu từ ngày 21/11/2019. DHS cũng làm rõ trong “Quy tắc cuối cùng” rằng đơn yêu cầu nộp trước thời gian hiệu lực này vẫn được chấp nhận và tuân theo quy định hiện hành.

Điều này có nghĩa là bất kỳ nhà đầu tư EB-5 nào chuyển tiền đầu tư và nộp đơn I-526 TRƯỚC ngày 21 tháng 11 năm 2019 vẫn thỏa mãn điều kiện đầu tư $500.000, có được thẻ xanh Mỹ cho cả gia đình. Như vậy nhà đầu tư EB-5 chỉ còn tối đa 73 ngày để hoàn thành thủ tục xin nhập tịch Mỹ cho cả gia đình.

Sau khi Cục quản lý Hành chính và Ngân sách Hoa Kỳ – OMB hoàn tất đánh giá dự thảo sửa đổi chương trình đầu tư định cư EB-5, sáng 23/07/2019 Sở Di Trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã công bố chính thức những sửa đổi của chương trình này. Đây là cột mốc đánh dấu sự thay đổi quan trọng đầu tiên của chương trình kể từ năm 1993. “Quy tắc cuối cùng” (Final rule) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/11/2019.

Những sửa đổi mới trong “Quy tắc cuối cùng” bao gồm:

1. Tăng số tiền đầu tư tối thiểu: Kể từ lúc “Quy tắc cuối cùng” có hiệu lực, số tiền đầu tư tối thiểu ngoài vùng TEA sẽ tăng từ $1 triệu lên $1,8 triệu. Đây là lần tăng đầu tiên từ năm 1990, vì lý do lạm phát. Quy tắc cũng duy trì mức chênh lệch 50% giữa đầu tư trong và ngoài vùng TEA. Do đó, số tiền đầu tư tối thiểu trong vùng TEA sẽ tăng từ $500.000 lên $900.000. Tuy nhiên, thay đổi trong việc chỉ định vùng TEA có thể dẫn đến một số khó khăn đối với các dự án ở các khu vực đang mong muốn có đủ tiêu chuẩn vùng TEA hay không. “Quy tắc cuối cùng” cũng quy định rằng số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tự động điều chỉnh theo lạm phát sau mỗi 5 năm.

2. Cải cách chỉ định vùng TEA: Sau khi “Quy tắc cuối cùng” có hiệu lực, Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) sẽ loại bỏ chức năng chỉ định một số phân khu chính trị và địa lý là vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao của tiểu bang. Thay vào đó, DHS sẽ trực tiếp đưa ra chỉ định dựa vào các yêu cầu sửa đổi trong quy định. Những sửa đổi này sẽ đảm bảo việc chỉ định vùng TEA được thực hiện một cách công bằng và nhất quán.

3. Cho phép người nộp đơn EB-5 giữ ngày ưu tiên: “Quy tắc cuối cùng” cũng linh hoạt hơn khi cho phép các nhà đầu tư giữ ngày ưu tiên của đơn yêu cầu nhập cư EB-5 đã được phê duyệt trước đó khi phải nộp đơn I-526 mới nhằm bảo vệ nhà đầu tư trong một số trường hợp ngoài tầm kiểm soát chẳng hạn như trung tâm vùng đóng cửa. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng hoặc cho/tặng ngày ưu tiên giữa người đứng đơn chính và người thụ hưởng phái sinh thì không được phép.

4. Linh hoạt trong giai đoạn đơn I-829: “Quy tắc cuối cùng” sửa đổi các quy định để làm rõ quy trình nộp đơn I-829 độc lập đối với một số thành viên phụ thuộc trong trường hợp họ không được đính kèm trong đơn I-829 do nhà đầu tư chính đứng đơn. Quy tắc cải thiện quy trình xét duyệt loại bỏ các điều kiện bằng cách linh hoạt hơn đối với địa điểm phỏng vấn và áp dụng quy trình cấp Thẻ xanh hiện thời của USCIS.

“Quy tắc cuối cùng” này sẽ áp dụng cho những đơn yêu cầu nhập cư EB-5 bắt đầu từ ngày 21/11/2019. DHS cũng làm rõ trong “Quy tắc cuối cùng” rằng đơn yêu cầu nộp trước thời gian hiệu lực này vẫn được chấp nhận và tuân theo quy định hiện hành.

Điều này có nghĩa là bất kỳ nhà đầu tư EB-5 nào chuyển tiền đầu tư và nộp đơn I-526 TRƯỚC ngày 21 tháng 11 năm 2019 vẫn thỏa mãn điều kiện đầu tư $500.000, có được thẻ xanh Mỹ cho cả gia đình. Như vậy nhà đầu tư EB-5 chỉ còn tối đa 73 ngày để hoàn thành thủ tục xin nhập tịch Mỹ cho cả gia đình.

Tuy nhiên, để đủ thời gian thẩm định hồ sơ nguồn vốn và chuẩn bị hồ sơ xin nhập tịch cho nhà đầu tư; RSCC cần có ít nhất 40 ngày để thực hiện hồ sơ. Vì vậy, RSCC chỉ nhận những hợp đồng đầu tư trước 11/10/2019.

RSCC kỳ vọng trong 33 NGÀY KIM CƯƠNG này có thể đón tiếp nhiều nhất số lượng nhà đầu tư đến tư vấn và thẩm định hồ sơ.

Những dự án EB-5 với mức đầu tư $500.000 đang dần hết suất. Quý nhà đầu tư EB-5 thực sự muốn gia đình sở hữu những tấm thẻ xanh Mỹ với mức đầu tư $500.000, hãy gọi ngay cho chuyên viên tư vấn di trú Mỹ 0909 830 626; hoặc liên hệ trực tiếp văn phòng RSCC tại Phòng 3, Lầu 6, Tháp 1 Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM.

Nếu không, chắc chắn hồ sơ của quý nhà đầu tư sẽ bị trễ, hoặc phải đợi sau 21/11/2019 để bắt đầu hồ sơ với mức đầu tư mới $900.000.

Related News

error: Content is protected !!