10 TIỂU BANG CÓ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỐT NHẤT NĂM 2019 Ở MỸ

RSCC – Chính quyền tiểu bang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình hệ thống giáo dục tại mỗi tiểu bang, từ việc quản lý kế hoạch chương trình giảng dạy của trường đến việc phân bổ tài trợ. U.S. News đã đánh giá và công bố 10 tiểu bang có chất lượng giáo dục tốt nhất trong toàn liên bang, thông qua cả K-12 và giáo dục đại học năm 2019. Quý phụ huynh, các bạn học sinh và sinh viên có thể tham khảo thêm thông tin tin này để có lựa chọn phù hợp nhất cho sự nghiệp học vấn của con em và bản thân mình ở Mỹ.

Dưới đây là 10 tiểu bang đã được đánh giá về chất lượng giáo dục tốt năm 2019.

1. Massachusetts

Học đại học – cao đẳng: 50.9%

Học phí đại học trung bình: 12.331 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 87.5%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 8

Các trường đại học nổi tiếng: Viện công nghệ Massachusetts – đại học MIT, đại học Harvard, đại học Boston, Đại học Northeastern, Trường UMass Boston, đại học Western New England, Đại học Massachusetts Dartmouth, Đại học Western Kentucky, Đại học New Hampshire.

2. New Jersey

Học đại học – cao đẳng: 46.4%

Học phí đại học trung bình: 13.297 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 90.1%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 12

Các trường đại học nổi tiếng: Đại học Princeton, Đại học Rutgers – New Brunswick bang New Jersey, Học viên công nghệ New Jersey, Đại học Rutgers – Newark, Học viện Công nghệ Stevens.

3. Florida

Học đại học – cao đẳng: 39,7%

Học phí đại học trung bình: 4.435 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 80,7%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 13

Các trường đại học nổi tiếng: đại học Florida, Đại học Central Florida, Đại học Bang Florida (FSU), Đại học Nova Southeastern.

4. Washington

Học đại học – cao đẳng: 45,6%

Học phí đại học trung bình: 6.903 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 79,7%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 1

Các trường đại học nổi tiếng: Đại học Georgetown, Đại học George Washington, Đại học Howard

5. New Hampshire

Học đại học – cao đẳng: 47,2%

Học phí đại học trung bình: 15.491 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 88,2%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 2

Các trường đại học nổi tiếng: Đại học New Hampshire, Đại học Southern New Hampshire, Đại học Rivier, Đại học Plymouth State, Học viện nghệ thuật New Hampshire.

6. Nebraska

Học đại học – cao đẳng: 41,9%

Học phí đại học trung bình: 7.732 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 89,3%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 9

Các trường đại học nổi tiếng: Đại học Nebraska – Lincoln, đại học Nebraska – Omaha, đại học Nebraska Wesleyan.

7. Virginia

Học đại học – cao đẳng: 46,6%

Học phí đại học trung bình: 12.126 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 86,7%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 7

Các trường đại học nổi tiếng: đại học Liberty, đại học Virgina, đại học George Mason, đại học James Madison

8. Vermont

Học đại học – cao đẳng: 46,8%

Học phí đại học trung bình: 15.537 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 87,7%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 5

Trường đại học nổi tiếng: đại học Vermont, đại học Norwich

9. Iowa

Học đại học – cao đẳng: 40,5%

Học phí đại học trung bình: 8.361 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 91,3%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 14

Trường đại học nổi tiếng: đại học Drake, đại học Iowa State

10. Utah

Học đại học – cao đẳng: 44,1%

Học phí đại học trung bình: 6.334 USD

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông công lập: 85,2%

Vị trí xếp hạng toàn diện: 4

Các trường đại học nổi tiếng: Đại học Utah, đại học Utah Valley, đại học Dixie State

– Tô Diễm (dịch)  – 

Related News

error: Content is protected !!